Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

Ildfaste materialer

Beskytte

Dødbrændt dolomit er et meget stabilt ildfast materiale. Dets høje smeltepunkt (2.400° C) betyder, at det har god modstandsdygtighed over for meget høje temperaturer. Med meget reduceret porøsitet giver dødbrændte produkter også bedre modstandsdygtighed over for hydrering (inden brug) og indsivning i flydende faser (i kundeprocesser).