Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

Shutterstock

Kemikalier

Justere pH-værdi

I udvindingsprocessen af gelatine (type B) fra dyrehuder og -knogler bevarer brændt kalk de krævede høje pH-værdier.

Danne

Kalksten og dolomit er ingredienser i calciumammoniumnitrat-baseret gødning.

Reagere

Brændt kalk reagerer med kul ved høje temperaturer og giver calciumcarbid (CaC2). Det bruges som råmateriale til at fremstille gødning eller acetylen. Det er også en del af raffineringsprocesserne i stålfremstilling.

Calciumphosphater produceres som resultat af reaktionen mellem brændt kalk eller kalksten og phosphorsyre. Disse anvendes i fødevarer, tandpasta, medicinalvarer og gødning.

Indfange

Hydratkalk bruges til konservering af frugt; til at indfange CO2 under frugtmodning i konserveringskølere.

Rense

Citronsyre renses med brændt kalk til næringsmiddelindustrien samt til rengøringsmidler og kemikalier.