Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

Olie, gas og biobrændstoffer

Kontrollere

Tilsættelse af kalksten og ler kontrollerer borevæskens densitet og/eller viskositet. 

Reagere

Brændt kalk, kalksten og dolomit reagerer med syreholdige komponenter af borevæsker.

Stabilisere

Den fineste kalksten og lerpulver stabiliserer sedimenteringen af boreopslæmninger.

Genanvende

Tilsætning af hydratkalk justerer pH-værdien og skaber højere genbrugsrater af f.eks. frackingvand.

Valorisere

Ved første generations biobrændstofteknologi valoriserer kalktilsætning biprodukter.

Øge

Hydratkalk øger biogasudbyttet i fermenteringsprocessen.