Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

Pulp paper

Pulp og papir

Regenerere

I den kemiske pulpfremstillingsproces bruges brændt kalk til at genindvinde Na(OH); en reagens, der udvinder cellulosefibre fra træet.

Blege/fylde/coate

Kalk omdannes først til kalkslurry og derefter til udfældet calciumcarbonat (PCC) – CaCO3. PCC kombineres for at lave cellulosefibre, primært som fyldstof, men også som coating for at øge papirets lysstyrke, opacitet og bulk.