Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

Røggasrensning

Eliminere

Hydratkalk fjerner syreholdige skadelige stoffer fra røggasser (HCl, SO2, SO3, HF) gennem en kemisk neutraliseringsreaktion. Sammen med sorbenter indfanger det også dioxin, furaner og visse tungmetaller.

Neutralisere

Indfangning af dioxin, furaner og tungmetaller repræsenterer en syrebaseret, kemisk neutraliseringsproces og fremstiller salte som f.eks. CaCl2, CaSO4og CaF2.