Oplev de mange anvendelser for brændt kalk og mineraler

Spildevand og slam

Neutralisere

Mineraler justerer vandets eller spildevandets surhedsgrad ved at justere deres pH-værdi enten til neutral (pH-værdi = 7) eller et givent mål for pH-værdien. Naturligt vand, der indeholder for meget kuldioxid (CO2) i forhold til balancen, er aggresivt. Dette overskydende CO2 neutraliseres ved tilsætning af carbonatbaserede produkter for at gendanne vandets pH-balance.

Lhoists produkter er med til at bevare miljøet via:

  • forebyggelse og behandling af Acid Mine Drainage ved neutralisering af syre og ved desuden at forebygge lækage af tungmetaller til grundvandet.
  • neutralisering af sure søer og bassiner efter minedrift.

Koagulere, flokkulere

Fine, opslæmmede faste stoffer i vand agglomereres og fjernes ved koagulering og flokkulering med stoffer som f.eks. brændt kalk, FeCl3 og polymerer.

Bundfælde

Tungmetaller er mindre opløselige i vand i bestemte pH-intervaller, hvor de danner bundfald. Andre ioner som f.eks. sulfater, fosfater eller fluorider kan også fjernes fra vandet ved at justere pH-værdien.