Forberedelse og raffinering af kalksten

Stenforberedelse omfatter primær og sekundær knusning. Sigtning sikrer, at produktet bliver sorteret i de forskellige kornstørrelser. Om nødvendigt bruges der genbrugsvand (normalt fra sedimenteringsbassiner) til vask af sten.

 

 

   


Efter knusningsprocessen garanterer midlertidig oplagring af sten en uafbrudt forsyning af sten til de videre processer. Der brydes i kalkbrud om dagen i løbet af ugen, mens omdannelsesinstallationerne normalt arbejder døgnet rundt.

I vores brændt kalk- og dolomitproducerende anlæg sendes stenfraktioner, der er større end 20 mm, som regel til kalcineringsovne. Kalksten, der ikke er beregnet til industriel kalcinering, bliver normalt yderligere raffineret til andre anvendelser.
 
Nogle af vores anlæg er også dedikeret udelukkende til produktion af kalkstensprodukter og/eller dolomitisk kalksten af kemisk kvalitet med højt indhold af calcium til industriel anvendelse. I disse raffineringsprocesser bliver stenen efter knuseenheden enten malet eller tørret og formalet for at opnå de krævede specifikationer for renhed og partikelstørrelse for en hel række markeder som aggregater eller formalede produkter.