Gruppens miljøpolitik

Lhoist har udarbejdet et miljøcharter for at sikre, at vi er en ansvarlig partner for dem, der er tæt på vores aktiviteter. Vi bruger f.eks.:

  • Egenudviklede sprængningsteknologier til begrænsning af vibrationer
  • Programmer til bekæmpelse af støjforurening
  • Genanvendt spildevand, der bruges til at vaske køretøjer, inden de forlader anlægsområdet
  • Dæmpningsteknikker på veje for at begrænse støv
  • Retablering af anlægsområder til naturreservater ved slutningen af deres levetid.

Dette charter sikrer, at vi som minimum overholder gældende bestemmelser. Hvis der ikke findes sådanne direktiver, arbejder vi i henhold til de beste praksisser, som Lhoist har vedtaget.

General

Aktiv håndtering af biprodukter

Lhoist tager sit ansvar for håndtering af biprodukter fra driften ekstremt alvorligt. Vi forsøger konstant at begrænse den mængde, vi producerer. Dette er noget, vi er opmærksomme på i hvert eneste trin af processerne. Biprodukter genanvendes, hvis det er muligt, og de behandles og kommercialiseres, hvis det kan lade sig gøre. Vi overholder alle lokale krav og standarder på dette område.