Hvad er dolomitisering?

Dolomitisering er et naturligt fænomen, hvor calciumcarbonat (CaCO3) omdannes til CaMg(CO3)2 eller dolomit.

Havvand, som har et naturligt højt indhold af magnesium (Mg), tilfører kalksten Mg. Dette reducerer dens calciumsammensætning med op til 50 procent. For at blive til dolomit skal kalksten gennemgå denne udveksling adskillige gange eller over en lang og stabil periode.

Omkring en femtedel af Lhoists reserver består af dolomitisk kalksten.

Dolomitisk kalksten, som fremstilles ved kalcinering af dolomit, bruges til fremstilling af glas, i stålindustrien og landbruget samt i fremstillingen af ildfaste materialer.