Hvad sker der ved minedrift?

I minen udføres en række aktiviteter på samme tid.  

 

 

 


 

Sprængning planlægges på grundlag af mineplanen; hvor, hvornår og hvilke metoder der skal bruges for at udvikle forekomsten. Når det er nødvendigt, udføres selektiv sprængning eller blanding af sprængte råvarer fra forskellige enheder. Lhoist anvender denne tilgang, fordi vi mener, det er den eneste måde at sikre ansvarlig brug af vores reserver på, mens vi samtidig opfylder kundernes behov på meget lang sigt.

Kalkbrudsdrift starter normalt med boring og sprængning efterfulgt af læsning og transport af sprængte råvarer til det primære knuseværk. Et skrapt sprængningsprogram sikrer kvaliteten og kvantiteten af de store mængder sten, der skal bruges til at forsyne omdannelsesanlægget. Dette er et vigtigt trin i processen.
 
I kalkbrud, der bruger sprængning, laver boreudstyret huller, hvor sprængstofferne placeres. Sten, der ikke skal til knuseværket, kommercialiseres på anden vis eller bruges som opfyldning eller til retablering af kalkbruddet.

Daglig kalkbrudsdrift skal reagere på kortvarige interne og eksterne begrænsninger for at sikre forsyningerne til kunderne. Sammenligning af de langsigtede forventninger og kortsigtede realiteter på jobbet gør det muligt at identificere problemer og at foretage korrigerende handlinger.