Kalkstenens oprindelse

Det menes, at kalksten har eksisteret i mere end 3 milliarder år (siden Prækambrium). Lavvandede have gav perfekte betingelser for calciumkarbonat, der begynder livet under vand som følge af en akkumuleret biologisk aflejring.

Bioakkumulationen af calciumkarbonat sker i vand (helst havvand) med en temperatur på 25-30° C, der omfatter koraller, alger og skaller. Vandet må ikke være så dybt, at organismerne ikke kan udnytte sollyset. Lavvandede, tropiske have er ideelle.

På grund af kontinentaldriften findes karbonataflejringer fra forskellige tider nu over hele kloden.

 


 

 

Orkaner, stærke havstrømme og bølger ødelægger koraller, alger og skaller, så de formales på naturlig vis. Det resulterende sand aflejres på havbunden og flyttes vandret med tiden. Der går fra flere tusinde til millioner af år, før der dannes kalksten af disse aflejringer, idet de skal kompakteres og desuden cementeres via tryk fra aflejringerne ovenover.

Lagdelte aflejringer kan genkendes på deres tydelige lagdelingsniveauer. Revaflejringer kan genkendes på deres bankestrukturer og forekomstens normalt enorme størrelse. 

Ligesom bjerge dannes af de tektoniske pladers bevægelser, således er også karbonataflejringer blevet transporteret fra havbunden eller endnu dybere sætninger til Jordens overflade – et fænomen, der ikke blot har gjort, at de er synlige, men også at de kan udvindes.  

Dannelsen af karbonater begyndte for flere milliarder år siden og er stadig i gang i dag.

Se også billeder i STENBILLEDGALLERI