Kalkstenkvalitet

Kvaliteten af den kalksten, der findes i aflejringer, afhænger af, hvordan den har udviklet sig gennem tiden, og af dens omgivende forhold. Det påvirker mængden af ikke-carbonatmineraler (urenheder som f.eks. ler, kvartssand etc.) i sedimentet. Når kalkstenen når Jordens overflade, kan den indeholde urenheder transporteret af regnvand, der er trængt ind i kalkstenen. Jordskælv og andre naturfænomener kan føre til udvikling af brudflader i klippen, der giver uønskede mineraler mulighed for at komme ind og blive der for evigt. 

Se billeder af kalkbrud over hele verden i BILLEDGALLERI FOR KALKBRUD.

I et enkelt kalkbrud kan der findes klippelag, som består af ekstremt forskellige kvaliteter kalksten, og der kan også forekomme laterale variationer.

Lhoist bruger et bredt udvalg af bjergarter, som findes i vores aflejringer. Vi har udviklet mange forskellige processer for at finde frem til værdiskabende løsninger, som gavner en lang række anvendelsesområder for derved at udnytte naturressourcerne bedst muligt af hensyn til miljøet.