Klimaændringer – begrænsning af emissioner

Reduktionen af drivhusgasudledninger, især kuldioxid, er en afgørende bekymring for det moderne samfund. Vores virksomhed producerer CO2 som resultat af kombinationen af den kemiske forvandling af kalksten/dolomit og den forbrændingsenergi, der anvendes til opvarmning af ovne.

Lhoist har en konstruktiv tilgang til reduktionen af vores miljømæssige fodaftryk.

 


Eksempler på dette inkluderer:

  • Bestræbelser på at forbedre vores resultater og støtte langsigtet, ansvarlig udvikling. Vi undersøger og afprøver nye måder at minimere energiforbruget på gennem brug af alternative brændstoffer og vedvarende energi.
  • Vi øger brugen af biomassebrændstof i vores portefølje ved at investere i energieffektive teknologier og samarbejde med ovnproducenter for at forbedre installationerne.
  • Lhoist spiller en aktiv rolle i løbende globale initiativer og støtter udviklingen af metoder til indfangning og lagring af CO2.
  • Vi udvikler produkter og processer for at muliggøre og fremme ressourceeffektivitet for at kunne gøre mere med mindre.

 

   

Mens disse bestræbelser alene ikke vil kunne løse globale bekymringer om klimaændringer, mener vi, at vores handlinger viser, at vi kan reducere vores udledninger betydeligt – ikke kun nu, men også fremover.