Byggematerialer

Byggematerialer

I tidens løb har bygherrer brugt brændt kalks bindende egenskaber til at bygge forskellige typer bygninger: romerske templer, slotte, katedraler og broer. I dag indgår kalkbaserede mørtler stadig i murværk og gipsblandinger til bygningsfacader. Brændt kalk indgår også som ingrediens i moderne byggematerialer som f.eks. porebeton og kalksandmursten. Disse materialer har fremragende varmeegenskaber, brandegenskaber og lydisolerende egenskaber, og de er nemme at arbejde med, hvilket gør dem ekstremt populære. Kalksten og ler er vigtige komponenter i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder. Lhoist tilbyder en lang række tilslagsmaterialer, formalede og pulveriserede mineraler, der er specielt tilpasset til anvendelse som fyldstoffer og strækkemidler.

Tradical® er det globale Lhoist-brand for byggeprodukter og -servicer.

Mørtel, puds og gips

Ved vægkonstruktionr skal mursten og blokke placeres og fastholdes Vægge skal håndtere belastning, deformation på grund af klimatiske forhold, vibrationer med mere. Tradical® gør mørtel, puds og gips i stand til at absorbere deformationerne af bærende konstruktioner. Det forbedrer også deres langsigtede opførsel og giver beskyttelse ved at:

 • tåle cyklisk varmepåvirkning
 • være modstandsdygtigt over for luft- og vandforurening
 • bevare vandtæthedsegenskaber
 • tillade damppermeabilitet.

Enestående bearbejdelighed gør anvendelsen ukompliceret. Forlænget brugstid giver fleksibilitet i anvendelsen for at minimere spildet.

Kombinationen af Tradical® H-hydratkalk og vinsyre styrer reaktiviteten og hærdningshastigheden for gips fra afsvovling af røggas på en omkostningseffektiv måde. Dette er den eneste måde at sikre bearbejdeligheden for gips til moderne puds og vægpuds på.

Dekorative overfladebehandlinger med Tradical® -produkter er indbydende, holdbare og lette at vedligeholde. De giver en naturlig blød og iøjnefaldende oplevelse, der giver en bygning et karakteristisk udseende. De er heller ikke allergifremkaldende. Der er uendelige muligheder for farvevariationer.

Kalksandsten

Vi producerer en særlig kalkkvalitet til calciumsilikatmursten (kalksandsten), der gør dem særligt nemme at arbejde med. Der bruges kun naturlige råmaterialer: en blanding af "naturligt" brændt kalk, sand og vand præformes i presser. Resultatet hærdes i autoklaver under damptryk ved temperaturer mellem 160° C og 200° C. Brændt kalk og kvartssand reagerer for at give murstenene deres trykstyrke, så de kan bære store belastninger. Calciumsilikatmursten har også gode lydisolerende egenskaber.

Autoklaveret porebeton (AAC)

Porebeton fremstilles af brændt kalk, cement, sand, gips og vand. Disse komponenter homogeniseres, og der tilsættes aluminiumspulver. Dette fungerer som et gasdannende hævemiddel, der producerer en skummende masse, som gennemskæres med tråde og hærdes i autoklaver. Porebeton er et letanvendeligt lavvægtsbyggemateriale. Det har en fremragende brandmodstandsevne og stor varmeisoleringsevne.

Vi fremstiller brændt kalk med de nøjagtige reaktivitetskurver, der passer til de råmaterialer og processer, som porebeton kræver.

Mursten og tagsten

Kalksten bruges til fremstilling af lerformer som f.eks. mursten og tegl. Det styrer oxideringen og giver små ændringer i farve og farvemønstre.   

Keramik, fliser, sanitet

Vi leverer mineraler, der er afgørende for produktionen af keramikvarer, herunder sanitetsprodukter, porcelænsfliser til gulv og væg, porcelænsfigurer og andre brændte keramikvarer. Plastisk ler er en af ​​de to vigtigste komponenter i en keramikform. Det spiller en afgørende rolle for "plasticitet". Det binder også andre komponenter sammen og letter endda fyringen i ovnen. Kalksten anvendes som flusmiddel og tilføjer porøsitet til visse keramiske anvendelser som f.eks. fremstilling af vægfliser.     

Cement og beton (tilslag og fyldstoffer)

Vores udvalg omfatter en bred vifte af tilslag samt formalede og pulveriserede mineraler. Vi har udviklet kalkstenfyldstoffer, som er tilpasset specielt til anvendelse som certificerede fyldstoffer. De forbedrer egenskaberne for cement og flyveaske i færdigblandet beton, færdigstøbt beton og fremstillet beton. På denne måde bidrager vi til udviklingen af ​​ergonomiske betontyper, der eliminerer vibrationer og støj. Vores bearbejdede mineraler giver en unik ensartethed i farve og form. Det brede udvalg af Tradical®-produkter kan anvendes som cementtilsætningsstof for at styre betonens hærdningshastighed og kvalitet.

Fibercementplader

Kalksten fungerer som fyldstof i fibercementbeklædning, vægbeklædning og støtteplader. Det tilføjer stivhed og styrke til den endelige recept og bruges af mange producenter i stedet for mere slibende silicafyldstoffer. Under fremstilling og installation bidrager det til at forhindre dannelsen af ​​generende silicastøv.

roof_insolation.jpg

Isoleringsmaterialer

Vi udvikler specielle, miljøvenlige bindemidler til nye anvendelser, der modsvarer samfundsmæssige krav. Tradical® Hemcrete® er et unikt, yderst bæredygtigt byggeprodukt, der helt sikkert kommer til at spille en større rolle i fremtidens bæredygtige bygninger, fordi det:

 • skaber isolerende vægge og isoleringslag i gulve og lofter
 • fastlåser kuldioxid (CO2)
 • er et af ​​de billigste skånsomme, bæredygtige og kommercielt levedygtige materialer
 • har en naturlig åndingskapacitet, der gør det særdeles velegnet til renoverings- og restaureringsprojekter. 

Vores bio-kompositbyggemateriale, der anvender Tradical®-bindemidler og bæredygtige tilslag, har fremragende termiske egenskaber, som bidrager til at skabe sunde livs- og arbejdsmiljøer.

lui_9752.jpg

Restaurering af historiske bygninger

Hydratkalk er ideelt til restaurering af historiske bygninger. Det blev brugt af vores forfædre. Dets modstandsdygtighed over for ældning kan ses i bygningsværker verden over. Hvorfor er det det bedste?

 • Brændt kalk absorberer kuldioxid (CO2) indeholdt i den omgivende luft, hvilket får den aktive kalk til at vende tilbage til dens oprindelige, stabile, klippelignende krystaltilstand.
 • Dens kompatibilitet med eksisterende materialer er fundamental for holdbarheden.
 • Mørtel og gips, som indeholder kalk, er fleksibelt, hvilket nedsætter risikoen for revner i murværk.
 • Det beskytter den oprindelige struktur mod spændinger og skader.

Lhoist har industrialiseret produktionen af kalkslurrytil traditionelle anvendelser. Tradical® SLS 45 er klar til brug, kan oplagres og er derfor særdeles praktisk til restaureringsprojekter.

paint_sls45.jpg

Maling

Lhoist industrialiserede produktionen af højt koncentreret kalkslurry, bevarer alle fordelene ved traditionel kalkslurry fjerner og fjerner de kvalitetsforskelle, der kunne forekomme. Tradical® SLS45 NP er et råmateriale, der er udviklet til malingsformuleringer. Det er polymerfrit og perfekt til formuleringer med udelukkende mineraler. Det skaber ingen udledninger. Med en pH-værdi over 12 hæmmer det også bakterievækst, mug og svamp uden tilsætning af kemiske biocider.

Tradical® SLS45 NP repræsenterer en ny generation af industriel kalkslurry til historiske og moderne byggerier.

Tagpap

Kalksten fungerer som fyldstof i produktionen af asfaltbaserede tagbelægninger, enten med glasfiberkerne eller organiske materialer. Ensartede kemiske egenskaber med højt calciumindhold er af afgørende betydning for opnåelsen af den korrekte slidstyrke for det endelige produkt. Tilstedeværelsen af magnesium eller silica anses for at være skadelig. Partikelstørrelsen kontrolleres strengt for at opnå stabilitet med hensyn til viskositet. Partiklernes overfladeegenskaber er også vigtige for at sikre, at flygtige olier ikke absorberes af fyldstoffet, hvilket kunne medføre en ændring af viskositeten.

Vores fyldstoffer har vist sig at være ekstremt nyttige og har tjent branchen i mere end 50 år. Kalkstensgranulater lavet af udvalgte kvaliteter og strengt kontrollerede produktionsprocesser giver granulater med fremragende limnings- og opacitetsegenskaber. Vi har adskillige patenter på avancerede taggranulater og fyldstoffer.