Drikke- & procesvand

 Drinking & Process Water

Drikke- & procesvand

Produkter baseret på brændt kalk og dolomitkalk anvendes i forskellige faser af behandlingen af husholdningsvand, industrivand og procesvand. Det korrigerer drikkevandets hårdhed og forhindrer dannelse af kedelsten, letter flokkuleringen af organisk materiale, udfælder fosfater og tungmetaller i industrivand og dræber bakterier ved at øge pH-værdien og i nogle tilfælde temperaturen.

Akdolit® er Lhoists globale brand for produkter og services, der anvendes ved behandlingen af drikkevand og procesvand.

www.akdolit.com

wasser-067_kopie.jpg

Drikkevand

Drikkevand skal være rent, da det er livsvigtigt. Kalkslurry eliminerer uønskede bestanddele som f.eks. organisk stof og metalsporstoffer som en integreret del af vandrensningsprocessen. Det blødgør eller remineraliserer drikkevandet for at opnå en kalk-kulsyre-balance.

Remineralisering

Når vand er for blødt (for syreholdigt), kan det beskadige metalrør. Brændt kalk neutraliserer den opløste kulsyres ætsende egenskaber ved at omdanne den til en kalkforbindelse. Dette fører til hydrogencarbonat.

waterf1020013.jpg

Dekarbonisering

Hvis vandet er for hårdt, dannes der kedelsten, og det skal dekarboniseres. To typer processer anvendes til dette: hurtig pelletreaktor og langsom dekarbonisering. Vi tilbyder særlige kvaliteter af kalkslurry, der er specielt egnet til dekarbonisering. De sikrer en hurtig reaktionstid, lille partikelstørrelse og høj koncentration.

Korrektion af pH-værdi

Justering af pH-værdien ved hjælp af kalkslurry er den vigtigste brug af brændt kalk i omdannelsen af grundvand til drikkevand. Det giver større fleksibilitet i forhold til kvaliteten af det anvendte vand. Brændt kalk er mere effektiv end andre basiske produkter.

Procesvand

Mange industrier skal bruge store mængder blødt vand, især som kølevand til kredsløb og kedler, for at forhindre dannelsen af kedelsten. Kalkslurry bruges i procesvand som en omkostningseffektiv behandling, der udfælder de bicarbonater, som er opløst i vandet, og blødgør det.

Lhoists dedikerede kvaliteter af kalkslurry er perfekte til dekarbonisering med hurtig reaktionstid, lille partikelstørrelse og høj koncentration.