Dyrehygiejne

Dyrehygiejne

Lhoists kalksten- og hydratkalkprodukter bruges i vidt omfang inden for dyrehygiejne i takt med, at landmænd og forbrugere i stadig højere grad foretrækker 100 % naturlige, miljøvenlige løsninger. De indgår også i visse typer strøelse til kæledyr.

Saniblanc® er Lhoists globale brand for dyrehygiejneprodukter og relaterede services.

Husdyrhygiejne

Brænding af kalksten og/eller dolomit ændrer calcium/magnesium til calcium/magnesiumoxid, hvilket gør Saniblanc® til et naturligt produkt. Det fås som fint pulver, i kornform eller blandet med vand som kalkslurry. Det beskytter husdyrsundheden på en række måder.

Vores produkt Saniblanc®:

  • beskytter kvæg og fjerkræ mod en lang række bakterier, vira og parasitter  og især hovsygdomme.
  • sænker antallet af bakterier i fæces i et afløbsanlæg til gylle.
  • anerkendes som en langtidsvirkende inhibitor for patogener på grund af den øgede pH-værdi, som den skaber.
  • reducerer og ødelægger patogener på en naturlig måde for at forbedre staldhygiejnen, så der ikke udvikles resistens.
  • har ingen toksisk effekt på varmblodede dyr.
  • får gylle til at strømme bedre og begrænser dannelse af skum på overfladen;  calciummet/magnesiummet kan spredes på markerne som gødning til planterne.
  • er meget økonomisk.

Saniblanc® er godkendt til behandling af fjerkræsygdomme og fugleinfluenza (H5N1). Nyere videnskabelig forskning på Institut Pasteur (Lille, Frankrig) viser, at brændt kalk gør fugleinfluenzavirussen inaktiv ved 4° C i løbet af 5 minutter. 

Kattegrus

Kalkstenspartikler i den helt rigtige størrelse er en ingrediens i visse typer kattegrus som en komponent til justering af pH-værdien for at neutralisere lugt. Brændt kalk er også et af basisråstofferne til fremstilling af syntetisk kattegrus – primært bestående af calciumhydrosilicater.