Glas

Glass

Glas

Glas er et på én gang gammelt og moderne materiale, og det er meget alsidigt, for så vidt angår dets anvendelser i såvel dagligdagen (not dagliglivet) som i højteknologiske produkter.

Spejlglas og emballageglas produceres primært som såkaldt natronkalkglas ud fra kvartssand, natriumkarbonat og kalksten og/eller dolomit. Oxiderne fra disse naturlige mineraler er ansvarlige for de kemiske og fysiske egenskaber samt for glassmelteprocessen.

Glas er 100 % genanvendeligt. Sammen med de primære råmaterialer spiller forarbejdede stykker af genbrugsglas også en vigtig rolle i glasproduktionen.

Natronkalkglas udgør langt størstedelen af alt industrielt produceret glas. Som navnet antyder, spiller natriumkarbonat og kalk sammen med sand en afgørende rolle som komponenter. Natronkalkglas består typisk af 10 til 15 % CaO eller CaO + MgO. I praksis bruges natronkalkglas i produktionen af drikkeflasker, fødevareglas, simple drikkeglas og spejlglas. Normalt sørger kalksten og dolomit for de nødvendige CaO- og MgO-andele i glasset. I særdeleshed har dolomit (MgO) en positiv effekt på både smelteprocessen og glassets egenskaber.

Lhoist forsyner glasindustrien med rene dolomit- og kalkstenprodukter med en ensartet kemisk sammensætning og partikelstørrelse under brandet VISUCAL®.
Desuden er vores SORBACAL® produkter, som er baseret på hydratkalk, gennemprøvede additiver, der blandt andet er effektive til behandling af røggas til glassmeltetanke til separation af SO2 og HF.

Float-glas

I vore dage produceres planglas normalt ved hjælp af float-glasteknologi, hvor glassmelten ledes over et bad med smeltet tin. Dette giver et planglas af ekstremt høj kvalitet, som har en lang række anvendelser i bygge- og automobilindustrien. Mere specifikt anvendes farveløst planglas med lavt jernindhold blandt andet til produktion af solcellemoduler og dermed til produktion af solbaseret elektricitet. Planglas er et vigtigt designmateriale i moderne arkitektur.

Ud over kalksten anvendes der op til 5 % MgO fra dolomit i blandingen til planglas. Dette giver en høj grad af processtabilitet, forbedrer glassmeltens viskositet og øger glassets ridsefasthed og kemiske modstandsdygtighed. Den lavere kalcineringstemperatur for MgCO3 i dolomitten og dannelsen af blandingsfaser med lavt smeltepunkt medfører også en reduktion af energiforbruget, når der bruges dolomit.

Emballageglas

Brugen af glas er helt afgørende i fødevareemballage, drikkeflasker og emballage til farmaceutiske og kosmetiske produkter. Det er gastæt, inaktivt og uden smag, og sørger således for ideelle betingelser for denne type emballage. Glasemballagens individuelle form og farve giver yderligere fordele i forbindelse med markedsføring.
 
Til trods for – eller måske snarere på grund af – det faktum, at der anvendes store mængder genbrugsglas i produktionen af emballageglas, kræves der naturlige råmaterialer med lavt jernindhold og af en ensartet høj kvalitet i glasproduktionen. Foruden kalksten som CaO-bærer har det også vist sig nyttigt at bruge 1,8 - 3,4 % MgO fra dolomit i produktionen af emballageglas. Glas' tendens til at krystallisere undertrykkes, og natriumkarbonat og raffineringsmidler kan reduceres. For beholdere, der er tunge og har en kompleks form, opnås der forbedrede køleegenskaber med MgO.

Glasfibertråd

Glastekstilfiber bruges primært til produktion af glasfiberforstærket plastik (GRP). Disse plastiktyper bruges i forskellige industrier, der spænder fra transport (automobilindustrien, flyfremstilling, skibsfremstilling) til vindkraft, elektronik og sportsudstyr.

Produktionen af E-glas og ECR-glas (kemikaliebestandigt E-glas) til endeløse glasfibre kræver meget fine råmaterialer af høj kvalitet. Der anvendes finmalede kalksten- og dolomitprodukter samt fin hvid kalk og dolomitkalk. Kalcinerede kalk- og dolomitprodukter – som brændes specifikt til produktionen af E-glas, C-glas eller ECR-glas (kemikaliebestandigt E-glas) – øger ydeevnen og kapaciteten for glassmeltetanke til glasfibre. I fuldt elektriske cold-top glas smeltetanke (delete koldtopglassmeltetanke) forhindrer anvendelsen af brændt kalk og dolomitkalk dannelsen af uønskede CO2-skumlag og varmegennembrud i batchoverfladen. Lhoist tilbyder også kaolinprodukter som aluminiumbærer for glasfibersmelter.

Glasfiber til isolering

Glas-, mineral- og stenuld har i over 60 år været anerkendt som materiale til isolering mod varme, kulde og støj. Mineraluld er baseret på naturlige og lokale råmaterialer som f.eks. kvartssand eller basalt og miljøvenlig anvendelse af genbrugsglas. Det er det foretrukne materiale i byggebranchen og til industrielle formål. Glas- eller stenuldfibrene produceres ved at blæse komprimeret luft gennem en strøm af glas eller i spindeproces. Ved at tilsætte kalksten- og dolomitprodukter til blandingen kan man justere og påvirke smeltens og fibrenes ønskede egenskaber. Afhængig af sammensætningen fungerer kalk- og dolomitprodukter som flus- og stabiliseringsmidler for glasset.

Teknisk glas

Teknisk glas omfatter produkter som f.eks. glas til tv- og computerskærme, belysningsglas (rør og pærer), optisk glas, laboratorieglasudstyr og teknisk glasudstyr, borosilikatglas og keramisk glas (kogeplader og husholdningsmaskiner, der skal kunne tåle høje temperaturer) samt glas til elektronikindustrien (LCD-paneler). CaO og MgO spiller en lille, men vigtig rolle, da der normalt anvendes andre glasdannende oxider (bor, aluminiumoxid osv.). Vores ensartede Visucal® kalksten- og dolomitprodukter er af høj kvalitet, og de kan bruges i produktionen af teknisk glas af den allerhøjeste kvalitet (f.eks. til smartphones, tv-apparater, tablets osv.).