Glas

Glass

Glas

Glas er et miljøvenligt produkt, som bruges til byggeri, emballering og teknologi. Det fremstilles af kvartssand, natriumcarbonat og kalksten og/eller dolomit. Oxiderne fra disse naturlige mineraler danner glasset, gør det fast og forbedrer dets vigtigste kemiske og fysiske egenskaber

Kalksten og dolomit leverer den nødvendige CaO-komponent til glas ved at fungere som netværksmodifikator. MgO fra produkter baseret på dolomit eller calcineret dolomit giver yderligere fordele under smelteprocessen. De tilføjer også egenskaber som f.eks. reduceret smelteviskositet, undgåelse af krystallisering og fysisk modstandsdygtighed. Lhoist forsyner glasindustrien med dedikerede rene dolomit- og kalkstenprodukter med en konstant kemisk sammensætning og partikelstørrelse under brandet Visucal®. Disse mineraler og oxiderne fra dem bruges sammen med CaO-specialprodukter til produktion af forskellige typer glas. Et andet af vores brændt kalk-produkter, Sorbacal®, er meget effektivt til røggasrensningsinstallationer på glasværker.

Planglas

Planglas er en mekanisk stabil glastype, der kan skæres og håndteres med få brud. Det bruges primært til bygnings-, automobil- og solenergiapplikationer. Det fremstilles via float-processer. CaO's og MgO's grundlæggende netværksmodifikatorfunktion suppleres af op til 5 % magnesiumoxid. Magnesiumoxid bibringes af dolomit og muliggør et større interval for behandlingstemperaturen, lavere batchsmeltetemperaturer og forbedrede lutringsbetingelser. Dolomit fungerer som en stabilisator, der bidrager til en jævn og sikker planglas produktionsproces Det forbedrer også glassets generelle modstandsdygtighed over for naturlige eller kemiske angreb.

Emballageglas

Emballageglas har industrielle anvendelser, men anvendes også i hverdagen, f.eks. i form af fødevarebeholdere, medicin- og kosmetikflasker, vand-/vinflasker og de glas, vi drikker af.

Kalksten, silica og natriumcarbonat er de tre grundlæggende ingredienser for denne type glas. Kalkstenproduktets kontrollerede jernoxidindhold og tilpassede granulometri sikrer en ensartet kvalitet. Tilsætning af tilpassede mængder dolomit bidrager til at forhindre krystallisering, reducere natriumcarbonatbehovet og forbedre lutringsbetingelserne. Som kilde til calcium og magnesium fungerer dolomit også som flusmiddel og stabilisator.

Glasfibertråd

Glasfibertråde omdannes til andre produkter, hvis slutanvendelse som regel er til forstærkning af kompositmaterialer som f.eks. termohærdende harpiks og termoplast. Produktionen af glasfibertråde kræver stabile fibre af den højeste kvalitet samt ensartet glas, der er baseret på de mest homogene og rene råmaterialer. Finmalet kalksten, dolomit og specielt finmalet brændt kalk er standardprodukter for ECR-fiberglas (E-glas, kemikalieresistent). Finmalet CaO er ideelt til smelteovne, der skal være i stand til at øge kapaciteten eller har energibegrænsninger. I fuldt elektriske ovne forebygger brændt kalk og brændt dolomit dannelse af ​​CO2 på isoleringslag og varmegennembrud i batchoverfladen. Vores kaolinprodukter bruges også i fiberglas som kilde til aluminiumoxid.

Glasfiber til isolering

Glas-, mineral- og stenuld anses for at være sikre, brandsikre og gode isoleringsmaterialer til energibesparelse (afkøling og opvarmning) og beskyttelse mod støj. De primære komponenter er kvartssand og returglas. Glasuld fremstilles enten ved at blæse trykluft gennem en strøm af smeltet glas eller ved at "spinde" det, lidt på samme måde, som når man laver candyfloss. Kalksten og dolomit tilfører CaO og/eller MgO for at justere den kemiske sammensætning, smelteegenskaberne og de fysiske egenskaber. Vores brændt dolomit-, dolomit- og kalkstensprodukter med højt indhold af calcium fungerer også som flusmiddel og stabiliseringsmiddel. Alkalioxiderne CaO og MgO øger glassets overfladespænding og har en positiv effekt på den resulterende glasuld.

Teknisk glas

Teknisk glas omfatter produkter som f.eks. glas til tv- og computerskærme, belysningsglas (rør og pærer), optisk glas, laboratorieglasudstyr og teknisk glasudstyr, borosilikat og keramisk glas (køkkengrej og husholdningsmaskiner, der skal kunne tåle høje temperaturer) samt glas til elektronikindustrien (LCD-paneler). CaO og MgO spiller en lille, men vigtig rolle, da der normalt anvendes andre glasdannende oxider (bor, aluminiumoxid osv.). Vi leverer god, ensartet og homogen Visucal®-kalksten og -dolomit, som bidrager til at muliggøre produktionen af teknisk glas (smartphones, tv, tablets osv.). af fremragende kvalitet.