Kemikalier

Shutterstock

Kemikalier

Vores calcium- og magnesiumbaserede brændt kalk-produkter og mineraler bruges som fyldkomponent, neutraliseringsmiddel eller kemisk reagens i produktionen af ​​mange organiske og uorganiske kemiske stoffer. Brændt kalk- og mineralprodukter har mange forskellige anvendelser i den kemiske industri på grund af deres naturlige egenskaber, ensartede kvalitet og konkurrencedygtige pris. De indgår som ingrediens ved fremstillingen af ​​mange af de stoffer, vi bruger hver dag, f.eks. læder, vin, maling sæbe, frostvæske med mere. Lhoists produkter spiller også en rolle i forbindelse med overgangen fra fossile brændstoffer (olie, kul, lignit) til alternative miljøvenlige brændstoffer som f.eks. bioethanol, biogas og biodiesel. Vi er en dokumenteret solid, langsigtet partner for aktører i den kemiske industri over hele verden.

_ins9795.jpg

Den kemiske industri

Lhoist har udviklet et stort udvalg af produkter baseret på brændt kalk og brændt dolomit med ensartede kvaliteter specielt til den kemiske industri:

 • Calciumoxid
 • Calciumhydroxid
 • Calciumcarbonat
 • Calcium-magnesiumbaseret oxid og carbonat

Den kemiske industri, der bruger kalkprodukter, kan klassificeres i tre overordnede områder:

 • Organisk kemi
 • Uorganisk kemi
 • Den parakemiske industri

Organisk kemi

Organisk kemi henviser til olieindustrien, som anvender brændt kalk-produkter primært som reagenser til kemisk syntese. Brændt kalk giver en konkurrencedygtig og stabil pris i forhold til andre alkaliske stoffer, f.eks. kaustisk soda (NaOH)

Hovedanvendelserne er:

 • Propylenoxid (PO)
 • Epichlorohydrin (ECH)
 • Pentaerythritol/pentaerythrit
 • Calciumsulfonat og salicylat som tilsætningsstof til smøremidler
 • Calciumcarbid

Vores brændt kalk-produkter giver en række væsentlige fordele; meget ensartet kvalitet og passende reaktivitet. Dette er vigtigt for at sikre den høje effektivitet af den kalkslurry, der fremstilles på stedet. De fås i store mængder (>250.000t/kunde) og også i små mængder (i sække) og kan altid leveres via en optimeret forsyningskæde.

Uorganisk kemi

er behandlingen af mineralske stoffer. I denne sektor anvendes kalkprodukter primært som reagenser i kemisk syntese til at neutralisere og rense.

Følgende applikationer er væsentlige:

 • Calciumphosphater
 • Calciumsilicater
 • Calciumsalte
 • Aluminatcement
 • Titanoxid
 • Citronsyre
 • Calcium, magnesiumnitrat
 • Natriumchlorid

Lhoists Ca og Ca-MgO og carbonatprodukter er af meget ensartet kvalitet og giver den nødvendige høje reaktivitet. De kan leveres i store mængder, enten som bulk eller i sække.

labor-009.jpg

Parakemi

er omdannelsen af basiske kemikalier til funktionelle produkter. Processerne kræver, at brændt kalk-produkterne fungerer som kemiske reagenser og neutraliserende midler.

Vores produkter bruges til en række forskellige anvendelser som f.eks.:

 • Sæber
 • Rengøringsmidler
 • Maling
 • Gelatine
 • Calciumcitrat
 • Calciumacetat
 • Flussyre

Miljøprocesser

Det meste procesvand, som den kemiske industri har brug for, skal behandles med brændt kalk for at justere pH-værdien og mineralindholdet. Du kan også behandle syreholdigt spildevand med brændt kalk inden genanvendelse eller udledning i kloaksystemet. 
Kemiske processer kræver altid energi i form af damp, varme og/eller elektricitet. Derfor har de fleste kemiske fabrikker deres egen elproduktion med røggasrensning. Vi tilbyder meget effektive brændt kalk-produkter til denne type anvendelse.

LÆS MERE:

Spildevand og procesvand Røggasbehandling

toothpaste.jpg

Kemiske anvendelser

Kalk anvendes i mange af de produkter, vi møder hver dag.

 • Citronsyre: et råmateriale til drikkevareindustrien, kosmetikindustrien og den farmaceutiske industri.
 • Polyvalente alkoholer: bruges til klæbestoffer, naturlig lim, maling og belægninger (f.eks. som strækmiddel for hvidt pigment (fortynder) i emulsionsmaling).
 • Propylenoxid: et forstadium til de propylenglycoler, der bruges til at lave polyurethanplast . Propylenoxid anvendes også i produktionen af befugtningsmidler, opløsningsmidler, frostvæske, bindemidler, emulgatorer og overfladeaktive stoffer.
 • Calciumsæbe: et vigtigt råmateriale for papirindustrien, smøremiddel og stabilisator i produktionen af ​​plast og smøremiddel i metalindustrien.
 • Calciumcarbonater og mineraler til kosmetik, f.eks. de slibemidler, der findes i tandpasta, til mattering i pulver eller for at opnå en afskalningseffekt.
 • Farmaceutiske produkter/specialfødevarer: f.eks. et tablethjælpestof, til syreregulering i calciumbrusetabletter i mineralblandinger, babymad og diætlevnedsmidler.