Landbrug og skovbrug

Agriculture & Forestry

Landbrug og skovbrug

Brændt kalk, kalksten, dolomit og andre mineraler anvendes i landbruget og skovbruget, både for at korrigere jordens surhedsgrad og for at tilføje næringsstoffer, der indeholder magnesium og calcium. Disse næringsstoffer er nødvendige for at sikre en sund plantevækst og for at øge høstudbyttet. Dette giver mulighed for at spare plads og reducere det intensive landbrugs (gødningens) indvirkning på miljøet, for eksempel i form af forurening af grundvandet.

Oxyfertil® og Foliostim® er Lhoists globale brands for calcinerede gødningsprodukter og bladgødning.  www.oxyfertil.com

Gødskning

Jordens frugtbarhed er primært relateret til kombinationen af mineraler og organiske komponenter samt den rette struktur til optimal luft- og vandudveksling. Du kan sikre en fornuftig jordforbedring ved at bruge calcium og magnesium til at forbedre jordens fysiske struktur. Dette giver en bedre kemisk balance og forbedrer jordens biologiske tilstand. Ved at kontrollere muldlagets surhedsgrad kan du også lette planternes optagelse af gødningsblandinger.

Inden for skovbrug stimulerer dolomitbaserede produkter fotosyntesen. Ved at reducere jordens surhedsgrad sikrer de også bedre optagelse af næringsstoffer, hvilket medfører en betydelig stigning i skovproduktiviteten.

Vores Foliostim®-sortiment af bladgødning anvendes specifikt i tilfælde, hvor plantevækst er begrænset grundet reduceret brug af jordgødning. Foliostim® sprøjtes på afgrødens blade og stimulerer væksten ved direkte tilførsel af specifikke opløselige næringsstoffer. Ved at spare på gødningen og øge høstudbyttet, spiller det en væsentlig rolle i bæredygtigt landbrug.

Løbende marktest samt andre former for samarbejde mellem videnskabsfolk hos Lhoist og universitetsforskere resulterer i konstant udvikling af nye typer produkter til landbrug/skovbrug.

 

Plantebeskyttelse

Hydratkalk blandet med kobber og/eller zink sprøjtes som en ‘hvid vask’ på citrusplanter. Det er alment kendt som “bordeauxvæske” blandt vinproducenter og beskytter også druer mod svampesygdomme.