Pulp og papir

Pulp paper

Pulp og papir

Kalk er et vigtigt råmateriale i produktionen af udfældet calciumcarbonat (PCC). Det bruges i meget af det papir, vi støder på hver dag: brevpapir, trykte magasiner, aviser og meget mere. Vores Britelim®-kalk med enestående fysiske egenskaber og høj hvidhed bruges til at producere førsteklasses papir, der indeholder PCC.

Ulæsket kalk med høj renhed og specifikke kemiske egenskaber og granulometri bruges i kaustificeringsprocessen for pulp.

Procesvand og spildevand fra pulp- og papirfremstilling kræver rensning på stedet, inden det genbruges eller udledes.

Skræddersyet udfældet calciumcarbonat (PCC)

Vi leverer kalk med høj renhedsgrad og stor lysstyrke til fremstilling af PCC (udfældet calciumcarbonat). PCC fremstilles via en række kontrollerede kemiske reaktioner. Brændt kalk blandes med vand, så der dannes en kalkslurry, hvortil der tilsættes kuldioxidgas. Den resulterende reaktion producerer en meget fin udfældet calciumcarbonat (CaCO3). PCC-krystallernes form og størrelse modificeres af udfældningsbetingelserne (temperatur/koncentration) under reaktionen. Dette skræddersyede fyldstof anvendes i papirproduktionen til at forbedre papirets lysstyrke, opacitet, bulk og trykbarhed.

Blegning af mekanisk pulp

I blegningsprocessen optimerer Britelim® den basiske aktivering af peroxid, hvilket medfører en kontrolleret opløsning. Det har vist sig, at betydeligt mindre mængder basisk ækvivalent er tilstrækkeligt til at opnå resultater med sammenlignelig lysstyrke. Det betyder et lavere samlet baseforbrug og færre CO2-emissioner.

Pulpkaustificering

Brændt kalk bruges traditionelt til at regenerere kaustisk soda (hvidlud) ud fra natriumcarbonat (grønlud), som bliver tilbage fra pulpfremstillingsprocessen. Når natriumcarbonat blandes med hydratkalk dannes der via en kemisk reaktion calciumcarbonat og kaustisk soda.