Naturgenopretning

Eftersom vores virksomhed handler om at valorisere en naturressource, der fjernes fra jorden, tror Lhoist fuldt og fast på, at vi skal give mere tilbage. Når vi ejer forekomster i lang tid, inden vi påbegynder driften, kan vi studere området og sikre, at vi, når vi forlader området adskillige årtier senere, ikke blot retablerer naturområdet, men faktisk forbedrer det. Vi har søgt rådgivning hos eksperter på dette område og udarbejdet strategier for administrationen af vores kalkbrud.

Oprettelse af et naturreservat

Lhoists udvinding af kalksten stoppede efter mere end et århundredes aktivitet. I samarbejde med byrådet i Amay (Belgien), Department of Nature and Forests Administration og regionen Vallonien lancerede vi et initiativ til at oprette et officielt naturreservat på 28 ha. Det tidligere kalkbrud vil fremme koloniseringen af beskyttede arter i et naturligt åbent habitat, som omfatter et vandområde og de tidligere klippeskrænter. Kun i en del af området vil der være adgang for offentligheden. I et mere beskyttet område vil der være adgang for offentligheden via en guidet tur. Alle parter har underskrevet et charter for fortsat samarbejde i mindst en 30 år lang periode.

 

Beskyttelse af jordemodertudser

En række udvindingssteder i området – herunder det lille Dachskuhle-kalkbrud (Tyskland) – er ikke i drift uafbrudt. I løbet af den tid, hvor de ikke anvendes, er forholdene ved overfladen af Dachskuhle-bruddet fremragende for jordemodertudser. De foreløbige resultater viser, at arten formerer sig med succes, og padderne er sunde og raske. De kalkstensblokke, der findes i området, og større permanente bassiner med vand udgør vigtige sekundære habitater for truede og strengt beskyttede arter i et tæt befolket område.

 

Støtte af en art: ugleprojektet

Ugleprojektet overvåger tilstedeværelsen af Stor Hornugle. Flere og flere er vendt tilbage til et område, som omfatter både aktive og lukkede kalkbrud. Kalkbruddene udgør vigtige sekundære habitater i et tæt befolket område til disse truede og omhyggeligt beskyttede arter. En erfaren ornitolog studerer uglehabitater på udvindingsstederne, populationens udvikling og formering samt nye generationer og jagtpraksisser. Projektet forsøger også at forbedre habitatforholdene for uglerne. Projektet udføres som et samarbejde mellem kalkindustrien og lokale myndigheder, og alle parter har underskrevet en offentlig retskontrakt.

 

Orkidéer i et kalkbrud

Voska-kalkbruddet har været i drift siden det 19. århundrede, hvilket har medført, at der er blevet dannet forskellige vægformationer. Under en pause i udvindingsaktiviteterne begyndte flere forskellige orkidéarter at vokse og formere sig som følge af de fremragende habitatforhold, der blev skabt. Resultatet var en vigtig population af disse strengt beskyttede arter. Lhoist forhandlede sig til en udvidelse af anlægsområdet og undgik udvinding af kalksten, som ville påvirke orkidévæksten.