Produkter

Karbonatprodukter

Råvaren er kalksten, som næsten udelukkende består af calciumkarbonat (CaCO3).
Kalkstenen leveres knust, formalet eller pulveriseret. Ved havnen i Faxe Ladeplads tørres og formales råvaren og en lang række produkter med forskellige kornstørrelser fremkommer. Det fineste produkt på 30 mikrometer anvendes som fyldstof til industrielle produkter såsom maling, lim, gummi. Et lidt grovere produkt kaldet filler anvendes bl.a. til røggasrensning, dyrefoder og som fyldstof. Et produkt med op til 2 mm i kornstørrelse anvendes bl.a. til glasproduktion og dyrefoder. Endeligt produceres produkter af små kalksten i størrelsen 2-4 mm. Disse specialprodukter anvendes bl.a. til kyllingefoder og vandrensning.

Brændt kalk

Brændt kalk fremstilles i kalkovne, hvor knust kalksten brændes ved 1.100-1.300 °C. Ved brændingen uddrives kuldioxid (CO2) af kalkstenen (CaCO3), og der dannes brændt kalk (CaO): CaCO3 + varme → CaO + CO2. Kalksten + varme → brændt kalk og kuldioxid. Dette højreaktive produkt er en væsentlig komponent i mange industrielle processer og leveres som stykker, knust eller formalet.

Hydratkalk

Hydratkalk Ca(OH)2 (calciumhydroxid eller læsket kalk) er et tørt pulver, som er resultatet af en kontrolleret læskning af letbrændt kalk med vand. Der tilsættes præcis så meget vand, at hydratkalken bliver til et tørt, fint pulver. Denne reaktion udvikler varme.

CaO + H2O → Ca(OH)2 + varme
Brændt kalk + vand → hydratkalk + varme.

Leveres som standard, men også med høj porøsitet (Sorbacal®).

Hydratkalk slurry

Hydratkalk kan leveres som slurry, dvs. en opslemning af hydratkalk i vand.
Dette rene produkt er en billig løsning, hvor der ønskes et produkt med højt alkaliindhold.

Leveres som en færdig kalkmælk med et tørstofindhold på 20-35% (fremstillet efter specifikationer).

Kemisk formel: Ca(OH)2.

Jordbrugskalk og Dolomitkalk

Jordbrugkalken produceres på sorteringsværker i bruddet og afhentes af kunderne direkte i bruddet. Desuden udskibes store mængder via havnen i Faxe Ladeplads til Tyskland og Batikum. Faxe Kalk leverer også blandinger med dolomitkalk der indeholder magnesium.

Specialprodukter

Som en del af Lhoist-gruppen er Faxe Kalk i stand til at levere en lang række specialprodukter til mange industrier. Blandinger med aktivt kul eller brunkulskoks specielt tilpasset kundens behov leveres fra vores søsterselskab i Tyskland.

Ligeledes specialprodukter til vandrensning kan leveres fra vores søsterselskaber.