Produktkategorier

Lhoist behandler en lang række produkter af varierende størrelser, så de kan bruges til forskellige anvendelser. Disse produkter kan inddeles i to hovedkategorier, for hvilke vi også udvikler skræddersyede løsninger og specialprodukter. Disse omfatter oxider, hydrater, opslæmmet brændt kalk, mineraler og blandinger, som er blevet behandlet anderledes, så de kan bruges til særlige anvendelser. 


 

To hovedkategorier

 

1. Lime

1.1. Kalcinerede produkter – oxider (ulæsket brændt kalk og brændt dolomit)

Stykkalk: Den største størrelse kalcineret produkt (generelt 15 mm til 50/60 mm),.

Korn: Den mellemliggende størrelse kalcineret produkt (generelt 2 mm til 15 mm

Fin: Den mindste størrelse kalcineret produkt (generelt 0-2 mm), kaldes også pulveriseret brændt kalk.

Formalet: Et kalcineret produkt i pulverform, hvor størrelsen reduceres yderligere i møller.

1.2. Hydrerede produkter – hydroxider

Hydratkalk og hydreret brændt dolomit: Tørpulver.

Kalkkit: En pasta af hydratkalk.

Kalkslurry – slurry: En hvidlig opslæmning af calciumhydroxid i overskydende vand.

 

2. Mineraler

2.1. Karbonater (kalksten og dolomit)

Knust: Sten udvundet fra kalkbruddet og allerede behandlet i primære og sekundære knuseværk for at reducere deres størrelse.

Malet: Knuste sten, der har gennemgået en tredje reduktionsproces i en kværn, der laver dem om til en granuleret eller sandlignende tekstur.

Formalet: Malede sten, der har været gennem en yderligere reduktionsproces via en mølle for at lave et tørt pulver af partikler ned til en gennemsnitlig partikelstørrelse på 3 my.

Granuleret: Ved kompaktering eller pelletering er det muligt at fremstille grovere materialer med forbedrede egenskaber (f.eks. porøsitet).

2.2 Ler & kaoliner

Luftbåren: Formalet ler ved hjælp af en mølle med lufttilførsel, f.eks. en valsemølle (pendulmølle i Europa).

Mekanisk tørret: Knust ler, hvor fugtigheden er blevet reduceret fra 18-20 % til omkring 10-12 %. 

Knust (kaldes af og til nedbrudt): Ikke tørrede klumper af ler, der er blevet reduceret fra kalkbrudsstørrelse til 25-50 mm.

Slurry: Ler fremstillet af klumper af ler, der er rørt sammen ved hjælp af dispersionsmidler. Det sendes med en konsistens på omkring 62 % opslæmmede faste stoffer.

 

Produktegenskaber

Egenskaberne for hver enkelt kategori af produkter er omfattende og viser, hvorfor disse mineraler kan bruges til så mange forskellige anvendelser. Listen er ikke udtømmende. Information om termer og definitioner anvendt i specifikationerne kan findes i ordlisten