Samfundsrelationer

Grundet vores aktiviteters langsigtede karakter skaber vi langvarige partnerskaber med de samfund, der omgiver vores anlægsområder. Vi er meget opmærksomme på, at vores aktiviteter kan være forstyrrende, og vi arbejder konstant på at minimere den forstyrrelse. F.eks. investerer vi i avancerede processer og teknologier for at hjælpe med at begrænse vibrationerne, reducere støjforureningen og minimere støvgenerne.

 

 

Dialog med naboer

Lhoist tager initiativ til og går i dialog med direkte naboer og lokale beboere for at give dem mulighed for at komme med feedback og input med hensyn til vores aktiviteter og den effekt, de har. Vi identificerer også måder, hvorpå vi kan give et reelt bidrag til lokalsamfundet ved f.eks. at støtte lokal uddannelse, velgørenhedsprogrammer og kulturelle initiativer.

Støtte til forskning og teknologi

På et bredere plan er vi stolte af at støtte en række forsknings- og teknologiinitiativer, f.eks. Princess Elisabeth-stationen i Antarktis, den eneste polarbase, der drives udelukkende med vedvarende energi. Dette belgiske anlægfungerer både som et teknologisk udstillingsvindue og en affyringsplatform for en større forståelse af klimaet.