Undersøgelse & udvikling af et kalkbrud

Inden kalkbrudsdriften begynder, udføres omfattende undersøgelser, modellering og definition af de tilgængelige reserver.


Geologisk undersøgelse

Geologiske undersøgelser er baseret på kort og feltundersøgelser. Repræsentative prøver tages fra forekomsten til kemiske og fysiske test for at bestemme deres egnethed til kalcinering. Andre, indirekte geofysiske metoder giver yderligere oplysninger, f.eks. forekomstens tykkelse.

Geologisk modellering

Geologer tolker de indsamlede data og definerer enheder med ens kemiske og fysiske egenskaber og oven i købet brændingsegenskaber for at skabe en model af forekomsten.

Mineplanlægning

Todimensional og tredimensional modellering af kalkbruddet gør det muligt at bestemme mængderne af tilgængelige reserver for hver enkelt enhed. Tilgængelige reserver påvirkes af det omkringliggende terræns egenskaber: topografi og tilgængelighed for forekomsten, hydrologiske aspekter og udvindingstilladelser.

Baseret på det indledende arbejde udarbejdes en langsigtet udviklingsplan – helt op til slutningen på forekomstens levetid. Denne plan tager hensyn til:

  • de markeder, der skal bruge de endelige kalk- eller mineralprodukter;
  • de relaterede produkters specifikationer;
  • de karakteristiske egenskaber for forskellige typer ovne og behandlingssystemer, som bruges til at omdanne kalksten eller ler til kalk eller mineralprodukter.

Ved langsigtet drift skal andre aspekter også overvejes. Disse omfatter:

  • adgangsveje til forskellige områder,
  • bredde og højde for mineåbningerne,
  • mængden af vand, der skal pumpes ud af en mine,
  • den mængde overjord, som skal fjernes.

Der bliver også på forhånd lagt planer for retablering af brudområder, når den aktive bruddrift er afsluttet.