Vores behov

Brændt kalk- og mineralproduktionsprocessen kan inddeles i tre hovedkategorier, der repræsenterer de forsyningsmarkeder, som Lhoist ofte anvender:

 

 

 

 


 

Vores primære indkøbskategorier

Kalkbrud

Produkter og tjenester anvendt under udvinding af kalksten, dolomit og mineraler:

 • Tungt mobilt udstyr
 • Kalkbrudsudstyr og -forbrugsvarer
 • Kalkbrudstjenester (fjernelse af overjord, sprængning, kalkbrudsaktiviteter...)
 • Sprængstoffer
 • Smøremidler
 • Dieselbrændstof

Anlæg

Produkter og tjenester anvendt under omdannelse af kalksten og mineraler,
herunder brændstoffer anvendt til kalcinering af de udvundne mineraler.

 • Store aktiver og forbrugsvarer: stenforberedelse, kalcinering, filtrering, formaling, hydrering
 • Brændstoffer & energi: fossile energikilder, vedvarende brændstoffer, elektricitet
 • Produktionstjenester (teknik, anlægsopførelse, vedligeholdelse...)
 • Elektrisk og processtyringsudstyr/-software
 • Tjenester i forbindelse med ildfaste materialer og foringer
 • Kemiske tilsætningsstoffer
 • Midlertidig arbejdskraft
 • Emballering

Koncern

Produkter og tjenester anvendt ud over omdannelsesprocessen (R&D og SG&A)*

 • It-produkter (Information Technology) og -tjenester
 • Selskabstjenester (finans, HR, juridisk, marketing...)
 • Rejser og bilflåde
 • Laboratorieudstyr og forbrugsvarer

* SG&A: Salg &generel administration

Hvis du ønsker at tilføre værdi til Lhoist, bedes du kontakte os 

 

Kontakt