Vores forventninger til Lhoist-leverandører

Dine friske og kreative idéer udvikler ikke blot vores forhold, men tilbyder fælles fordele og er med til at gøre os alle dygtigere.

  

 

 

 

Kontinuerlig forsyning

 • Opfylde forpligtelser til at levere bestilte produkter og tjenester til tiden til det korrekte sted udpeget af Lhoist, i den bestilte mængde og med ensartede leveringstider.
 • Anerkende det ansvar, der er forbundet med at forsyne Lhoist på en 24/7-basis. Udvise fleksibilitet ved justering af leveringer i forhold til vores kunders krav
  Udarbejde og kommunikere dine beredskabsplaner for leveringer til Lhoist for at klare en eventuel leveringsforstyrrelse, herunder som følge af force majeure-hændelser.
 • Proaktivt levere relevante økonomiske, finansielle og kommercielle oplysninger vedrørende din virksomhed for at hjælpe Lhoist med at vurdere de kort- og langsigtede risici forbundet med vores forhold.

Kvalitetssikkerhed

 • Stræbe efter konsekvent at levere varer og tjenester med et godt kvalitetsniveau.
 • Overholde gældende Lhoist-specifikationer for emballering, mærkning, opbevaring, forsendelse, sporing og containerisering.
 • Implementere et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, der kan leve op til de nyeste ISO 9000-standarder. Sikre, at processerne kontrolleres ved regelmæssig overvågning og måling af afgørende resultater, så der er mulighed for at fokusere opmærksomheden på potentielt uønskede tendenser.
 • Føre bøger, der understøtter komponentsporbarheden, og stræbe efter at løse eventuelle kundeklager hurtigst muligt.
 • Anvende en TQM-tilgang (Total Quality Management) for løbende at forbedre driftssikkerheden for produkter og tjenester.

Produktivitetsforpligtelse

 • Konstant stræbe efter at minimere de samlede ejerskabsomkostninger.
 • Fokusere på at generere forbedringer år for år, som resulterer i lavere omkostninger for Lhoist.
 • Understøtte omkostningsgennemskuelighed i kommunikationer med Lhoist.
 • Være optaget af at udfordre alle omkostningselementer i hele forsyningskæden.
 • Arbejde mod at bevare en omkostningsposition i verdensklasse for dig selv og for Lhoist.

Teknologisk lederskab

 • Levere teknisk support gennem hele livscyklussen for materialer, der sælges til Lhoist.
 • Generere innovative ideer, der gør Lhoist i stand til at skille sig ud på markedet.
 •  Samarbejde med Lhoist om rettidige indførelse af innovationer ved hjælp af nye teknologier.
 • Bruge informationsteknologi til at gennemføre standardisering og forenkling af både forretningsprocesser og produktplatforme.

Miljø, sundhed og sikkerhed

 • Overholde alle gældende lokale, regionale og nationale lovkrav samt Lhoists EH&S-standarder for leverandører.
 • Forpligte sig til at opnå og udvise løbende forbedringer i EH&S-præstationen.
 • Kommunikere farerne ved de produkter/tjenester, som du leverer, frit, fuldt og nøjagtigt og levere alle ønskede oplysninger vedrørende din EH&S-præstation.
 • Sikre, at alle leverede materialer er korrekt registreret med hensyn til deres tilsigtede anvendelse og overholder landespecifikke bestemmelser.

Virksomhedsansvar

 • Overholde alle gældende lokale, regionale og nationale love og bestemmelser.
 • Kræve, at alle dine medarbejdere udviser de højeste standarder for forretningsintegritet og etik.
 • Aktivt beskytte fortroligheden for alle Lhoist-oplysninger.

 

Hvis du ønsker at tilføre værdi til Lhoist, bedes du kontakte os!