VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE – LHOIST-KONSERNIN VERKKOSIVUSTO

Tämä asiakirja viittaa verkkosivustoon www.lhoist.com, jonka omistaa Lhoist-konserni (”Lhoist”). Tämän oikeudellisen huomautuksen ehdot koskevat kaikkia verkkosivuston kävijöitä. Lhoist varaa oikeuden muuttaa oikeudellista huomautusta milloin tahansa. Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä paikalliseen Lhoist-yhteyshenkilöön tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@lhoist.com.

1. Lhoist-konserni

Yhteystiedot:
Lhoist S.A.
Rue Charles Dubois 28
B-1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Belgia
www.lhoist.com
info@lhoist.com
Crossroads Bank for Enterprises ‑numero: 0459.399.522
Oikeushenkilöiden rekisteri: Nivelles
Puh: +32 (0)10 230 711
Faksi: +32 (0)10 230 950

 

2. Vastuuvapauslauseke

2.1. Verkkosivuston tiedot

Verkkosivuston tarkoituksena on tarjota yleistä tietoa Lhoist-konsernista ja sen liiketoimintayksiköistä. Jotkin sivuston tiedot perustuvat ulkoisiin lähteisiin.

Lhoist pyrkii tarjoamaan täsmällistä ja ajankohtaista tietoa, mutta ei voi taata, että sivusto on täysin kattava tai että kaikki sivuston tiedot ovat oikeita, tarkkoja ja täydellisiä. Siksi Lhoist ei myönnä tietojen osalta minkäänlaisia nimenomaisia tai tarkoitettuja velvoitteita eikä takuita. Lhoist ei ole millään tavalla vastuussa verkkosivuston – eikä muiden viitattujen verkkosivustojen – tietojen käytöstä tai puuttumisesta.

Mitään tässä asiayhteydessä annettuja tietoja ei voida tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä tuotteita tai palveluita eikä sopimusten muodostamiseksi, ellei toisin selkeästi ilmoiteta. Sivuston tiedot eivät voi syrjäyttää tai korvata sopimusehtoja Lhoistin ja sen asiakkaiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien välillä.

Lhoist varaa oikeuden lisätä, poistaa ja muokata verkkosivuston tietoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteisiin liittyvät tiedot ovat teknisesti pätevien henkilöiden käytettävissä heidän oman harkintansa mukaan ja heidän omalla vastuullaan. Tiedot eivät liity tuotteiden yhteiskäyttöön muiden aineiden tai prosessien kanssa.

Lhoist-tuotteiden mahdollisuudet ja käyttöolosuhteet ovat monenlaisia, erilaisia ja meistä riippumattomia, joten käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuotteen suunniteltu käyttö noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Siksi Lhoist ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteidensa sellaisesta käytöstä, joka ei ole käyttäjän maan lainsäädännön ja määräysten mukaista.

Näiden tietojen käyttöoikeus tai käyttö ei myönnä minkään patentin lisenssiä tai muuta omistusoikeutta. Käyttäjän on päätettävä itse, soveltuuko tieto tai materiaali aiottuun käyttöön, käyttötapaan ja rikkooko käyttö mahdollisia patentteja tai muita kolmansien osapuolten omistusoikeuksia.

2.2. Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet, hyperlinkit ja verkkosivustot

Käyttäjä hyväksyy, että verkkosivuston kaikki käyttöoikeudet ja sisällön käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Verkkosivustossa esitettävät linkit voivat johtaa kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja sivustoihin, joihin sovelletaan muiden maiden lainsäädäntöä. Näin ollen kaikki edellä mainittujen sivustojen tiedot ja tuotteisiin tai niiden eri käyttöihin ja/tai sovelluksiin liittyvät tiedot ovat tapauksesta riippuen voimassa kyseisten maiden soveltuvien lakien ja määräysten alaisina. Siksi käyttäjän vastuulla on tarkastaa, että ne noudattavat käyttäjän oman maan lakeja ja määräyksiä.

Lhoist ei ole vastuussa edellä mainittujen verkkosivustojen tietojen täsmällisyydestä tai muista näkökohdista eikä tietojen tutkimisesta tai arvioinnista. Lhoist ei myönnä takuita, jotka liittyvät tietoihin, palveluihin ja tuotteisiin, joita kolmannet osapuolet ja/tai niiden verkkosivustojen sisällöt tarjoavat. Näin ollen Lhoist ei ole koskaan vastuussa menetyksistä, vahingoista tai vaurioista, jotka perustuvat käyttäjän oikeuteen käyttää tällaisia verkkosivustoja ja jotka johtuvat kolmansista osapuolista, niiden palveluista, tuotteista tai verkkosivustojen sisällöstä. Linkkejä muihin verkkosivustoihin tarjotaan käyttäjän tiedoksi, ja niiden käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Suosittelemme lukemaan kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöehdot aina huolellisesti.

3. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Tämän verkkosivuston on tuottanut Lhoist. Kaikki oikeudet, jotka liittyvät sivustoon ja sen arkkitehtuuriin mukaan lukien muun muassa valokuvat, videot, tekstit, logot, iskulauseet, yritysten nimet ja niin edelleen, on varattu. 

Kaikkien käyttäjien on noudatettava kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja määräysten suojaamia oikeuksia. Oikeudenomistajia voivat olla tapauksesta riippuen Lhoist, sen liiketoimintayksiköt tai kolmannet osapuolet. Jälkimmäisessä tapauksessa Lhoist voi – tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan – viitata kyseiseen oikeudenomistajaan verkkosivustossaan.

Sivuston tuoteviittaukset (sis. tuotemerkinnät ® ja ™) ovat joko tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa ”S.A. Lhoist Recherche et Développement” tai jokin sen sidosyrityksistä, ellei toisin ilmoiteta. 

Sivustoa ja sen sisältöä (tai sen osaa) ei saa kopioida, lähettää, välittää eikä saattaa julkisesti saataville millään tavoin ilman Lhoistin ja/tai sen liiketoimintayksiköiden nimenomaista etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta.

Sivuston sisällön osia saa tulostaa (lukuun ottamatta Lhoistin taidekokoelman kuvia, joita ei saa tulostaa, kopioida eikä jäljentää millään tavoin ilman tapauskohtaista nimenomaista valtuutusta, kuten mainittu yllä) omaan ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että tekijänoikeusilmoitus säilytetään kyseisistä asiakirjoista luotavissa kopioissa.

Tekijänoikeusilmoitus on seuraava: ”Kopiointi on sallittu ei-kaupallista käyttöä varten edellyttäen, että lähdetiedot mainitaan: © Lhoist, 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.”

Jos kolmannen osapuolen sivustosta luodaan linkki tähän verkkosivustoon, siitä on ilmoitettava meille.

4. Tietosuoja

4.1. Automaattisesti kerättävät ja säilytettävät tiedot

 Lhoist-verkkopalvelin kerää automaattisesti tietoa, joka ei sisällä henkilökohtaisia tunnistetietoja. Kerättäviä tietoja ovat tyypillisesti käyttäjän internetyhteyden tarjoajan verkkotunnus, käyttäjän tietokoneyhteyden internetprotokollan osoite (IP-osoite), käyttäjän selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä ja alusta, keskimääräinen sivustossa vietetty aika, tarkastellut sivut, haetut tiedot, käytön ajankohdat ja muut aiheeseen liittyvät tilastotiedot. Lhoist käyttää tietoja kokonaisuutena, jonka avulla mitataan, hallitaan ja parannetaan sivustojen käyttöä.

Jotkin verkkosivuston sivut saattavat tallentaa ”evästetiedostoja” käyttäjän tietokoneeseen. Yleensä eväste määrittää käyttäjälle yksilöllisen numeron, jolla ei ole merkitystä sen myöntäneen sivuston ulkopuolella. Kyseisellä tekniikalla ei kerätä yksittäisen käyttäjän tunnistetietoja, vaan nämäkin tiedot käsitellään kokonaisuuden osana. Evästetekniikan ja sen tarjoaman tiedon tarkoituksena on auttaa meitä parantamaan verkkosivustoa ja sen käyttöä. Useimmat verkkoselaimet antavat käyttäjän hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Huomaa kuitenkin, että evästeitä voidaan tarvita verkkosivuston tiettyjen ominaisuuksien tarjoamiseen (esim. asiakaskohtaisesti tarjottavat tiedot).

4.2. Henkilötietosuoja

Lhoist sitoutuu suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä ja tietosuojaa. Käyttäjä voi selata verkkosivuston useimpia osia antamatta tietoa itsestään, mutta henkilökohtaisia tietoja tarvitaan, jos käyttäjä haluaa ottaa meihin yhteyttä. Jos käyttäjä lähettää meille viestin, keräämme käyttäjään liittyvää tietoa, jotta voimme tarjota tietoa käytettävästä tai tarvittavasta tuotteesta tai vastata kysymyksiin mahdollisimman hyvin. Tietoja ei käytetä eikä käsitellä muita tarkoituksia varten.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän antamaa nimenomaista hyväksyntää.

Jos käyttäjä antaa posti- tai sähköpostiosoitteensa, saatamme lähettää ajoittain postia, joka sisältää tietoa tuotteista ja palveluista tai tulevista tapahtumista.

Jos haluat tarkastella itseäsi koskevia tietoja, poistaa kyseiset tiedot tai korjata virheellistä tietoa, lähetä päivämäärän ja allekirjoituksen sisältävä pyyntö Lhoistille yllä mainittuun osoitteeseen tai lähetä pyyntö sähköpostilla (info@lhoist.com).

Tietosuojakäytäntö ei muodosta sopimuksellista tai muuta laillista oikeutta minkään osapuolen osalta tai puolesta.

Tämä sivusto voi sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. Tämä tietosuojalausunto ei koske muita sivustoja, eikä Lhoist ole vastuussa kyseisten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Muistathan, että tietojen lähettäminen internetissä (esimerkiksi sähköpostilla) voi sisältää tietoturvariskejä. Käyttäjän tietojen täydellistä suojausta kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä ei voida taata.

5. Lainsäädäntö

Tämän sivuston sisältö on Belgian lainsäädännön alainen ja tulkittavissa yksinomaan sen mukaisesti.