Natuur herstellen

Aangezien onze activiteiten zich richten op het valoriseren van een natuurlijke bron die uit de grond wordt gehaald, is Lhoist ervan overtuigd dat wij iets terug moeten doen. Doordat wij afzettingen voor een lange periode in ons bezit hebben voordat de activiteiten beginnen, kunnen wij de site bestuderen en ervoor zorgen dat wij, wanneer wij decennia later weer vertrekken, niet alleen de natuurlijke site restaureren maar deze zelfs verbeteren. Wij hebben overlegd met experts op dit gebied en strategieën opgesteld met betrekking tot het beheer van onze groeven.

Het creëren van een natuurreservaat

Na meer dan een eeuw zijn de activiteiten voor het ontginnen van kalksteen van Lhoist gestopt. In samenwerking met het gemeentebestuur van Amay (België), het Ministerie van Natuur en Milieubehoud en de Waalse regio hebben wij een initiatief gelanceerd om een officieel natuurreservaat van 28 hectare te creëren. De voormalige groeve zal de kolonisatie van beschermde diersoorten bevorderen in een natuurlijke open verblijfplaats met water en de eerdere kliffen. Slechts een deel van het terrein zal worden opengesteld voor het publiek. Een meer beschermd gedeelte zal onder begeleiding van een gids toegankelijk zijn. Alle partijen hebben een overeenkomst getekend om hun samenwerking minimaal 30 jaar voort te zetten.

 

Het beschermen van zich voortplantende padden

In een aantal groeven, waaronder de kleine Dachskuhle-groeve (Duitsland), wordt niet constant gewerkt. Tijdens de periode dat ze niet in gebruik zijn, zijn de omstandigheden aan het oppervlak van de Dachskuhle-mijn perfect voor zich voortplantende padden. De resultaten tot nu toe laten zien dat de soort zich succesvol voortplant en de amfibieën sterk en gezond zijn. De aanwezige kalksteenblokken en grotere vijvers zorgen voor belangrijke secundaire verblijfplaatsen voor bedreigde en beschermde diersoorten in een dichtbevolkt gebied.

 

Het uilenproject : het ondersteunen van een diersoort

Het uilenproject houdt toezicht op de aanwezigheid van oehoes. Hun aantallen zijn toegenomen en ze zijn terug in een gebied met zowel actieve als gesloten groeven. De mijnen vertegenwoordigen belangrijke secundaire verblijfplaatsen in een zwaarbevolkt gebied voor deze bedreigde en beschermde dieren. Een ornithologisch expert bestudeert de verblijfplaatsen van uilen in de groeven, de ontwikkeling van hun aantallen en hun nestelgedrag, maar ook nieuwe generaties en jachtpraktijken. Het project probeert ook de levensomstandigheden te verbeteren voor de uilen. Het project is een samenwerking tussen de kalkindustrie en lokale autoriteiten. Alle partijen hebben een contract getekend.

 

Orchideeën in een groeve

De activiteiten in de Voska-groeve, die sinds de 19e eeuw in gebruik is, hebben geresulteerd in het ontstaan van verschillende typen wanden. Tijdens een onderbreking van de mijnactiviteiten begonnen er verschillende orchideesoorten te groeien en zich voort te planten ten gevolge van de uitstekende omstandigheden die door deze activiteiten zijn ontstaan. Het resultaat was een belangrijke populatie van deze zeer beschermde soort. Lhoist onderhandelde over een uitbreiding van de site en stopte het afgraven van kalksteen die de groei van de orchideeën zou beïnvloeden.