Onderzoeken en ontwikkelen van een groeve

Voordat een groeve kan worden geopend, worden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd van de geologische afzetting en worden de beschikbare reserves in kaart gebracht.


Geologisch onderzoek

Geologisch onderzoek is gebaseerd op kaart- en veldonderzoek. Tijdens veldonderzoek worden monsters genomen die worden onderzocht op chemische en fysiesche eigenschappen. Daarnaast wordt de geschiktheid van het gesteente voor calcinatie bepaald. Andere indirecte geofysische onderzoeksmethoden bieden aanvullende informatie, zoals bijvoorbeeld de dikte van de afzetting.

Geologie in kaart brengen

Geologen interpreteren de verzamelde gegevens en definiëren afzettingen met gelijkwaardige chemische en fysische eigenschappen en geschiktheid voor de productie van ongebluste kalk of dolomiet.

Exploratie planning

Door middel van tweedimensionale en driedimensionale kaarten van de afzetting kunnen beschikbare reserves van elke kwaliteit worden bepaald. Beschikbare reserves worden beïnvloed door de eigenschappen van het omliggende terrein: topografie en toegankelijkheid van de afzetting, hydrologische aspecten en ontginningsvergunningen.

Op basis van geologisch onderzoek wordt een ontwikkelingsplan voor de lange termijn opgesteld tot en met het einde van de levensloop van de reserve. Hierbij wordt rekening gehouden met de marktvraag naar verschillende producten en de gerelateerde productspecificaties, maar ook met de noodzakelijke productie-installaties.

Voor de lange termijn moet tevens rekening worden gehouden met aspecten zoals toegangswegen naar verschillende gebieden, de breedte en hoogte van de groeves, de hoeveelheid grondwater die weggepompt moet worden, de grootte van de deklaag, enz. Renovatie van de site, zodra de reserve is uitgeput wordt ook gepland.