Diversiteit & inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit zijn fundamentele beginselen van onze waarden waarmee we onze businessdoelen behalen en een sterker en breder personeelsbestand opbouwen. We werken in een open en gemeenschappelijk bedrijf waarbinnen ons pluralistisch personeelsbestand een afspiegeling is van de samenlevingen waarbinnen we werkzaam zijn.

 

Creëren van een inclusieve werkomgeving

Bij Lhoist streven we naar een inclusieve werkomgeving waarbinnen alle medewerkers het gevoel hebben erbij te horen. Onze inclusieve werkomgeving is van essentieel belang voor het verbeteren van de sterke punten en de zienswijzen van onze medewerkers, om zo succesvol te zijn.

Vergroten van een divers personeelsbestand

We snappen heel goed dat diversiteit de bron is van innovatie en de sleutel vormt tot een zelf vormgegeven toekomst. Elk individu is uniek en de diversiteit van onze teams is de sleutel tot voortdurend succes binnen onze industrie.

Discriminatie, pesten of enige vorm van oneerlijke behandeling worden op geen enkele wijze getolereerd. Als onderdeel van onze toewijding aan onze kernwaarden is Lhoist een werkgever die gelijke kansen geeft. Alle medewerkers hebben de verantwoordelijkheid te borgen dat aan deze standaard wordt voldaan.

Beslissingen betreffende dienstverbanden worden genomen op basis van verdiensten en behoeften van het bedrijf en nooit op basis van ras, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie of enige andere factor die door de wet wordt beschermd.