Ontdek de vele functionaliteiten van kalk en mineralen

 Drinking & Process Water

Drink- & proceswater

Neutraliseren

Kalkproducten neutraliseren drink- en proceswater en effluenten door hun pH op het gewenste niveau te brengen. Natuurlijke waterbronnen die hogere concentraties CO2 bevatten zijn chemisch agressief. Dit teveel aan CO2 wordt geneutraliseerd door de toevoeging van op calciumcarbonaat of dolomiet gebaseerde producten om het pH-evenwicht van het water te bereiken.

Coaguleren, uitvlokken

Fijne deeltjes in water kunnen worden gecoaguleerd en worden verwijderd met middelen zoals kalk, FeCl3 en polymeren.

Precipiteren

Zware metalen precipiteren uit water bij specifieke pH-waarden. Andere ionen zoals sulfaten, fosfaten of fluorides kunnen ook uit water worden gehaald door aanpassing van de pH.

Remineraliseren

Drinkwater met lage gehaltes mineralen (bijv. opgeloste Ca++ en HCO3-) kan worden geremineraliseerd door kalk toe te voegen. Afhankelijk van het CO2-evenwicht van het water, wordt tegelijkertijd CO2 toegevoegd (bubbels). De remineralisering genereert opgeloste calciumbicarbonaten Ca(HCO3)2 die de pH-waarde van het water stabiliseren.

Ontharden

Hard water bevat hoge hoeveelheden oplosbare bicarbonaten HCO3-. Bij het ontharden door kalktoevoeging vindt precipitatie hiervan plaats in de vorm van onoplosbare carbonaten CaCO3 of MgCO3.