Ontdek de vele functionaliteiten van kalk en mineralen

Metallurgische verwerking van non-ferrometalen

Kalk speelt een belangrijke rol in de industrie voor ontginning van niet-ijzerhoudende metalen, vooral bij ertsverrijking van koper, aluminium, goud, nikkel, zink, kobalt en lood.

Aanpassen pH - alkalinecondities

Kalk reguleert de alkalinecondities bij koper-, zink- of loodflotatieprocessen om zo de flotatie van ertsonzuiverheden te voorkomen. Kalk wordt gebruikt in het verrijkingsproces van gouderts, meestal na de uitlogingsstap met cyanide. De belangrijkste rol van kalk hierbij is om de pH-waarde boven 11 te handhaven, om zo verdamping van en goudverlies uit de cyanide-oplossing te voorkomen.

Kalkspecie optimaliseert de opname- en filtratie-activiteiten in het Bayer-proces voor omzetting van bauxiet naar aluminium.

Andere raffinageprocessen waarin kalk wordt gebruikt:

Stromen en zuiveren

In kopersmelterijen werkt kalk als een vloeimiddel. Kalk werkt ook als een reagens om gassen te zuiveren die bij metaaltapactiviteiten vrijkomen. Kalk werkt als een reagens om arsenicum uit koper te verwijderen in converters of anode-ovens.

Voor de raffinage van magnesium heeft Lhoist vochtvrije producten van hoge kwaliteit ontwikkeld die worden gebruikt om inclusies van verontreinigingen uit afval te verzamelen tijdens het hersmeltproces en deze van het schone metaal te scheiden.

Afdekken en beschermen

Vochtvrije producten worden gebruikt om gesmolten magnesium af te dekken en te beschermen tegen oxidatie. Deze functionaliteit maakt ze ook bruikbaar om een magnesiumbrand te blussen, aangezien ze een zuurstofloze laag op de vloeibare magnesium vormen.