Milieubeleid van de Groep

Lhoist heeft een milieuhandvest opgesteld om te garanderen dat wij een verantwoordelijke partner zijn voor de mensen die zich dicht in de buurt van onze activiteiten bevinden. Wij gebruiken bijvoorbeeld:

  • door het bedrijf zelf ontwikkelde explosietechnologieën om de trillingen te beperken
  • programma's om lawaaioverlast tegen te gaan
  • gerecycled afvalwater voor het wassen van voertuigen voordat zij het terrein verlaten
  • onderdrukkingstechnieken voor stof op wegen om stofvorming te beperken
  • rehabilitatie van het terrein tot natuurreservaten als de delfstoffenvoorraad is uitgeput.

Dit handvest garandeert dat wij, op zijn minst, de toepasselijke regelgeving naleven. Wanneer zulke richtlijnen niet opgelegd worden, werken wij volgens de regels van Lhoist.

Actief beheer van bijproducten

Lhoist neemt haar verantwoordelijkheid voor het verwerken van bijproducten van haar activiteiten zeer serieus. Wij proberen constant de hoeveelheid die wij produceren te beperken. Dit is een zorg bij iedere fase van de processen. Bijproducten worden, waar mogelijk, opnieuw gebruikt en worden verwerkt en verkocht wanneer dit haalbaar is. Wij voldoen aan alle lokale voorschriften en vereisten op dit gebied.