Onderzoeken en ontwikkelen van een groeve

Voordat een groeve kan worden geopend, worden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd van de geologische afzetting en worden de beschikbare reserves in kaart gebracht.


Geologisch onderzoek

Geologisch onderzoek is gebaseerd op kaart- en veldonderzoek. Tijdens veldonderzoek worden monsters genomen die worden onderzocht op chemische en fysiesche eigenschappen. Daarnaast wordt de geschiktheid van het gesteente voor calcinatie bepaald. Andere indirecte geofysische onderzoeksmethoden bieden aanvullende informatie, zoals bijvoorbeeld de dikte van de afzetting.

Geologie in kaart brengen

Geologen interpreteren de verzamelde gegevens en definiëren afzettingen met gelijkwaardige chemische en fysische eigenschappen en geschiktheid voor de productie van ongebluste kalk of dolomiet.

Mijnplanning

Met tweedimensionale en driedimensionale kaarten van de groeve kunnen de hoeveelheden van de beschikbare reserves van elke unit worden bepaald. Beschikbare reserves worden beïnvloed door de eigenschappen van het omliggende terrein: topografie en toegankelijkheid van de afzetting, hydrologische aspecten en ontginningslicenties.

Op basis van het voorwerk wordt een ontwikkelingsplan voor de lange termijn opgesteld, tot aan het einde van de levensloop van de afzetting. Dit plan houdt rekening met:

  • de markten die de eindproducten van kalk en mineralen zullen gebruiken;
  • de specificaties van de betreffende producten;
  • de kenmerken van verschillende soorten ovens of verwerkingssystemen die gebruikt worden om kalk of klei te veranderen in kalk- of mineraalproducten.

Voor langetermijnhandelingen dienen andere aspecten ook in overweging genomen te worden. Deze omvatten:

  • toegangswegen tot verschillend gebieden,
  • breedte en hoogte van mijnvlaktes,
  • hoeveelheid water dat uit een mijn gepompt moet worden,
  • hoeveelheid overbelasting dat verwijderd moet worden.

Renovatie van de site, zodra het ontginnen voltooid is, wordt ook van tevoren gepland.