Studenten & afgestudeerden

Lhoist investeert stevig in de toekomst. Niet alleen wat betreft het milieu en ons zorgvuldig gebruik van natuurlijke bronnen, maar met name in onze mensen. Middels bezoeken over de hele wereld aan voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en universiteiten, nodigen wij studenten uit om Lhoist en onze industrie te leren kennen. Onze oplossingen zijn overal rondom ons aanwezig en dragen bij aan een beter leven. We geven studenten de kans om op verschillende manieren daar een bijdrage aan te leveren.

VAKANTIEBAANTJES

Tijdens de zomervakantie voeren studenten taken uit. Dit is een unieke introductie in de verwerking van kalk, dolomiet en mineralen en op de arbeidsmarkt in het algemeen. Opdrachten kunnen worden verlengd zodat meer ervaring kan worden opgedaan.

STAGES

Als onderdeel van jouw universiteitsstudie en aansluitend op de geldende opleidingsvereisten kan Lhoist je in jouw studierichting binnen onze industrie praktijkervaring bieden. 

LEERLINGSCHAP 

Bij Lhoist heb je de mogelijkheid specifieke vaardigheden in het veld te leren. Een leerlingschapcontract levert onmiddellijk veldervaring op in de door jou gekozen richting. Bij succes ontvangt je een diploma met erkenning van jouw vakbekwaamheid, waarmee je de opgedane vaardigheden in een toekomstige baan kunt toepassen. Leerlingschap is alleen in sommige landen mogelijk. Controleer de beschikbaarheid in jouw regio door te zoeken in Beschikbare Posities

POSTDOCTORAAL

Lhoist moedigt verder onderzoek aan naar kalk en mineralen en hoe deze worden gemaakt en verwerkt. Daarom ondersteunen wij postdoctoraal studenten (Masters en PhD) in onderzoeksgebieden die raakvlakken met ons vakgebied hebben. Alle postdoctoraalprojecten moeten worden goedgekeurd door het opleidingsinstituut van de student voordat wij ze beoordelen.