Czym jest dolomityzacja

Dolomityzacja to naturalne zjawisko przekształcenia węglanu wapnia (CaCO3) w CaMg(CO3)2, czyli dolomit.

Naturalnie bogata w magnez (Mg) woda morska nasyca wapień tym pierwiastkiem. W wyniku tego ilość wapnia zmniejsza się nawet o 50 procent. Aby kamień wapienny został przekształcony w dolomit, proces wymiany musi zajść kilkukrotnie lub zachodzić przez długi czas i w stabilnych warunkach.

Około jedną piątą rezerw Lhoist stanowią dolomity.

Tlenek wapniowo-magnezowy powstający w wyniku kalcynacji dolomitu jest wykorzystywany do produkcji szkła, stali i materiałów ogniotrwałych oraz w rolnictwie.