Dostawa do klienta

Procedury związane z logistyką gotowych produktów są uzależnione od odległości od klienta, położenia geograficznego naszych zakładów oraz dostępnych środków transportu: transport kolejowy, drogowy lub morski. W razie możliwości wykorzystujemy środki wywierające możliwie najmniejszy wpływ na lokalne społeczności i środowisko. 

Lhoist opracowuje międzymodalne rozwiązania, np. przewożąc towar pociągiem z zakładu do portu, a następnie przewożąc go statkiem. Dzięki temu produkty można dostarczać do daleko położonych miejsc. Istnieje również możliwość wykorzystania transportu kolejowego do dostarczania towaru do portu oraz sieci drogowej do zaopatrywania lokalnych rynków. Logistyka to jeden z wyróżniających nas czynników. Nasza sieć przemysłowa składa się z wielu zakładów, dzięki czemu zawsze możemy zapewnić nieprzerwane dostawy produktów do klientów.