Odkryj wiele funkcji wapna i minerałów

Inżynieria lądowa

Osuszanie

Wapno osusza gleby wilgotne.

Wapno osusza gleby wilgotne.

Wapno szybko zmienia strukturę gliniastych gleb, zmniejszając ich plastyczność. To poprawia właściwości gleby związane z transportem w terenie i zagęszczaniem.

Stabilizacja

W połączeniu z materiałami pucolanowymi wapno tworzy spoiwa, które stopniowo twardnieją w kontakcie z wodą. Tę właściwość wykorzystuje się do stabilizacji gliniastych materiałów, z których wykonane są nasypy i podbudowy dróg.

Wypełnianie

Wapień pełni funkcję wypełniacza, a wapno hydratyzowane – dodatku do asfaltu, który poprawia jakość mieszanek asfaltowych wykorzystywanych głównie na powierzchniach dróg.

Struktura

Warstwa nośna i podbudowa wymagają zastosowania kruszyw wapiennych zapewniających odpowiedni rozkład obciążeń, aby ograniczać usterki struktury jezdni związane z ruchem ciężkich pojazdów. Tę funkcję mogą pełnić również gleby z dodatkiem wapna.