Odkryj wiele funkcji wapna i minerałów

Obróbka metalurgiczna metali nieżelaznych

Wapno odgrywa kluczową rolę w przemyśle wydobycia rud metali nieżelaznych, szczególnie w związku ze wzbogacaniem rud miedzi, tlenku glinu, złota, niklu, cynku, kobaltu i ołowiu.

Zmiana pH – środowisko zasadowe

Wapno zapewnia środowisko zasadowe pośrednio umożliwiające flotację miedzi, cynku lub ołowiu oraz przeciwdziałające unoszeniu się zanieczyszczeń. Jest powszechnie stosowane w procesie wzbogacania rud złota, powszechnie realizowanym poprzez ługowanie cyjankiem. Głównym zadaniem wapna jest zapewnienie wymaganego poziomu pH > 11, co pozwala zapobiegać parowaniu i utracie roztworu cyjanku.

Zawiesina wapienna optymalizuje ługowanie i filtrację w procesie Bayera pozyskiwania tlenku glinu z rud boksytu.

Inne procesy rafinowania wymagające wapna:

Topnik i rafinator

W procesie wytapiania miedzi wapno pełni funkcję topnika. Wapno jest również wykorzystywane do oczyszczania gazów powstających podczas spustu metalu. Wapno używane jest do usuwania arsenu z miedzi pozyskiwanej z konwertorów lub pieców anodowych.

Firma Lhoist opracowała bezwodne topniki wysokiej jakości przeznaczone do rafinacji magnezu, wyłapujące zanieczyszczenia podczas przetopu złomu i oddzielające je od czystego metalu.

Ochrona przed utratą temperatury i powietrzem

Bezwodne produkty są wykorzystywane do ochrony płynnego magnezu przed utlenianiem. Te same właściwości sprawiają, że nadają się one do gaszenia palącego się magnezu, ponieważ topiąc się, tworzą warstwę nad płynnym magnezem i odcinają dopływ powietrza.