Odkryj wiele funkcji wapna i minerałów

Oczyszczanie gazów spalinowych

Usuwanie zanieczyszczeń

Wapno hydratyzowane usuwa kwaśne zanieczyszczenia z gazów spalinowych (HCl, SOx, HF) w wyniku neutralizacji chemicznej. W tym procesie eliminowane są również dioksyny, furany i niektóre metale ciężkie.

Neutralizacja

Wyłapywanie dioksyn, furanów i metali ciężkich to proces neutralizacji chemicznej z wykorzystaniem kwasów, w wyniku którego tworzone są takie sole, jak: CaCl2, CaSO4 i CaF2.