Odkryj wiele funkcji wapna i minerałów

Ropa naftowa, gaz i biopaliwa

Kontrola

Dodawanie wapienia i gliny pozwala osiągnąć odpowiednią gęstość i/lub lepkość płuczek wiertniczych. 

Reakcje

Wapno, wapień i dolomit reagują z kwaśnymi składnikami płuczek wiertniczych.

Stabilizacja

Bardzo drobny proszek wapienny i gliniany stabilizują osad oddzielany od płuczki wiertniczej.

Recykling

Dodanie wapna hydratyzowanego zmienia wartość pH i umożliwia ponowne wykorzystanie większej ilości np. wody używanej do szczelinowania.

Waloryzacja

W przypadku technologii pierwszej generacji wykorzystujących biopaliwa dodanie wapna powoduje waloryzację produktów ubocznych.

Wzrost

Wapno hydratyzowane zwiększa ilość biogazu uzyskiwaną podczas fermentacji.