Odkryj wiele funkcji wapna i minerałów

Iron and Steel

Żelazo i stal

Spoiwa

Najdrobniejsze frakcje rud są spiekane lub peletyzowane z wykorzystaniem wapna i/lub kamienia wapiennego, na potrzeby procesu wielkopiecowego.

Oczyszczanie

Wapno i dolomit usuwają główne zanieczyszczenia (przede wszystkim krzemionkę i tlenki glinu) z rud żelaza i wchodzą z nimi w reakcję, tworząc ciekły żużel. Usuwają również mniejsze zanieczyszczenia, np. siarkę i fosfor.

Topnik

Wapień i wapno obniżają temperaturę topnienia rud żelaza (oszczędność energii).

Ochrona

Dolomit i wapno dolomitowe to bardzo stabilne materiały ogniotrwałe o wysokiej temperaturze topnienia (2400°C). Ta właściwość zapewnia dużą wytrzymałość na wysokie temperatury. Dzięki znacznie zmniejszonej porowatości produkty z dolomitu ostro palonego są bardziej wytrzymałe na uwadnianie (przed użyciem) i infiltrację fazy ciekłej (w przypadku procesów klienta). Wapno, a zwłaszcza dolomit, przedłużają żywotność wykładzin ogniotrwałych.