Jakość kamienia wapiennego

Jakość kamienia wapiennego w danym złożu zależy od przekształceń, którym poddawane było złoże i jego otoczenie. Ma to wpływ na ilość produktów mineralnych nieorganicznych (zanieczyszczenia takie jak glina, piasek kwarcowy itp.) w osadzie. Kamień wapienny docierający na powierzchnię ziemi może zawierać zanieczyszczenia przeniesione przez przenikającą wodę deszczową. Trzęsienia ziemi i inne naturalne zjawiska mogą prowadzić do powstawania szczelin w skałach, co umożliwia wniknięcie i zatrzymanie szkodliwych minerałów. 

Zdjęcia kopalń wapnienia z całego świata znajdują się w GALERII ZDJĘĆ KAMIENIOŁOMÓW.

W jednym kamieniołomie mogą znajdować się warstwy wapienia posiadające różne właściwości; różnice mogą występować również w ramach jednego poziomu.

Firma Lhoist wykorzystuje różnorodne skały wydobywane z naszych złóż. Opracowaliśmy wiele różnych procesów umożliwiających tworzenie rozwiązań zapewniających dodatkową wartość i korzyści dotyczące szerokiej gamy zastosowań, gwarantując najlepsze wykorzystanie naturalnych zasobów i dbając o środowisko.