Kategorie produktów

Firma Lhoist wytwarza wiele różnych produktów o różnych rozmiarach, przeznaczonych do różnych zastosowań. Produkty te można podzielić na dwie główne kategorie, dla których opracowujemy także specjalne rozwiązania i produkty. Zalicza się do nich tlenki, hydraty, mleko wapienne, minerały i mieszanki, przetwarzane w różny sposób i przeznaczone do różnych zastosowań. 


 

Dwie główne kategorie

 

1. Wapno

1.1. Produkty palone – tlenki (wapno palone i dolomit palony)

W bryłach: największy rozmiar produktów palonych (zwykle 15–50/60mm), zwane także wapnem palonym kawałkowym.

Granulat: średni rozmiar produktów palonych (zwykle 2–15 mm), zwane także wapnem granulowanym.

Drobne: najmniejszy rozmiar produktów palonych (zwykle 0–2 mm), zwane także wapnem rozdrobnionym.

Mielone: sproszkowany produkt palony poddany obróbce w młynach.

1.2. Produkty hydratyzowane – wodorotlenki

Wapno hydratyzowane i hydratyzowany dolomit palony: suchy proszek.

Gładź wapienna: pasta klejowa z wapna hydratyzowanego.

Mleko wapienne – zawiesina: zawiesina wodorotlenku wapnia w wodzie; nazwa pochodzi od białego koloru.

 

2. Minerały

2.1. Węglany (wapień i dolomit)

Kruszone: kamienie wydobyte z kamieniołomów i poddane procesom kruszenia wstępnego i wtórnego w celu zmniejszenia rozmiarów.

Mielone: kruszone kamienie poddane trzeciej obróbce – procesowi mielenia – dzięki czemu uzyskuje się granulat lub materiał o piaskowej teksturze.

Sproszkowane: zmielony kamień poddany dalszej obróbce w młynie w celu uzyskania suchego proszku o rozmiarze cząstek wynoszącym 3 mikrony.

Granulowane: poprzez zagęszczenie lub granulowanie proszku można uzyskać grubsze materiały posiadające ulepszone właściwości (np. porowatość).

2.2. Glina i kaoliny

Poddane flotacji powietrznej: zmielona glina poddana obróbce w młynie wykorzystującym ruch powietrza, na przykład młynie walcowym (zwanym w Europie walcarką wahadłową).

Suszone mechanicznie: rozdrobniona glina o zmniejszonej wilgotności od 18–20% do około 10–12%. 

Rozdrobnione (zwane czasem rozkruszonymi): bryły gliny niepoddane suszeniu, o zmniejszonej wielkości do 25–50 mm.

Szlam: materiał powstały na skutek rozpuszczenia bryłek gliny za pomocą środków dyspergujących. Jest transportowany w postaci zawiesiny zawierającej około 62% cząstek stałych.

 

Właściwości produktów

Właściwości produktów z każdej kategorii są bardzo liczne i pokazują, dlaczego te minerały mają tak wiele zastosowań. Ta lista nie jest wyczerpująca. Więcej informacji na temat terminów i definicji użytych w dokumentacji technicznej znajduje się w glosariuszu.