Polimery

Polimery

Wapień, dolomit i glina są wykorzystywane jako wypełniacze w produkcji polimerów wykorzystywanych przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych, włókien, gumy, farb czy klejów. Wiele z tych zastosowań wymaga ścisłej kontroli parametrów chemicznych oraz granulacji. Wszystkie dostarczane przez nas produkty spełniają normy wymagane dla danego sektora. Oferujemy także spersonalizowane rozwiązania w zakresie krzywej uziarnienia/rozkładu wielkości cząstek i/lub ograniczeń dotyczących przesiewu.

Polimery to duża grupa materiałów naturalnych i syntetycznych. Produkty wapienne są stosowane jako wypełniacz w celu poprawy ich właściwości i zapewnienia dodatkowych właściwości.

Wypełniacze funkcyjne w tworzywach sztucznych

Mączka wapienna jest stosowana jako wypełniacz funkcyjny w produkcji wytłaczanych i formowanych elementów z tworzyw sztucznych, w tym rur plastikowych, skrzynek elektrycznych, kabli i przewodów, folii kalandrowanej, mebli z tworzyw sztucznych, barierek konstrukcyjnych, okładzin winylowych i płytek podłogowych. Jest także wykorzystywany do wypełniania żywic używanych do produkcji wyrobów z włókien szklanych metodą natryskową (wanien i pryszniców) i odlewów żywicznych takich jak sztuczny marmur. Wypełniacz wapienny może zastępować drogie materiały z tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej.

Nasze produkty są poddawane dokładnej kontroli pod kątem składników chemicznych i wielkości cząstek w celu eliminacji różnic w lepkości i przepływności. Produkty te zmniejszają lub eliminują tarcie i zużycie urządzeń w procesie wytłaczania. Dostępne są specjalnie opracowane mieszanki optymalizujące określone właściwości, takie jak: szczelne przyleganie cząstek, wytrzymałość na zginanie, sztywność i pochłanianie światła, a także wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie.

Tworzenie mieszanek gumowych

Maczka wapienna służy jako wypełniacz podczas tworzenia mieszanek gumowych i formowania gumy. Produkty są wybierane ze względu na ich skład chemiczny (wysoka zawartość CaCO3, niską zawartość krzemionki i siarki), unikatowe właściwości fizyczne (niska absorpcja oleju) i ściśle kontrolowany proces produkcji (gładkie największe cząstki i zwarte cząstki średniej wielkości).

Farby

Mączka wapienna jest używana jako wypełniacz i obciążnik, a także jako barwnik w formułach farb emulsyjnych. Kluczowa jest ścisła kontrola wielkości cząstek.

Kleje, materiały doszczelniające i uszczelniające

Wiele różnych produktów, w tym spoiwa na bazie lateksu (z kauczuku butylowego i butadienu) oraz mieszanki uszczelniające, spoiwa budowlane i kity do drewna, wykorzystuje mączkę wapienną jako wypełniacz. Środki chemiczne o wysokiej zawartości wapnia są ważnym elementem przyczyniającym się do zmniejszenia lepkości magnezu oraz wzmocnienia wiązań krzemionki.

Produkcja spodnich warstw dywanów

Mączka wapienna używana jako wypełniacz zwiększa sztywność, masę i poprawia właściwości eksploatacyjne dywanów podszytych lateksem. Poprawia także stabilność mieszanki podczas produkcji. Właściwości powierzchniowe cząstek mają wpływ na prawidłowe wiązanie ze środkiem lateksowym, tak aby nie dopuścić do odpadnięcia lub rozwarstwienia się izolacji po montażu. 

Osuszanie granulatu

W procesie wytłaczania w wysokiej temperaturze niewielkie ilości specjalnego wapna palonego niezwykle skutecznie wyłapują wilgoć w granulatach z tworzywa sztucznego.