Rolnictwo i leśnictwo

Agriculture & Forestry

Rolnictwo i leśnictwo

Wapno palone (tlenkowe), węglan wapnia, dolomit oraz inne minerały są stosowane w rolnictwie i leśnictwie zarówno do regulacji kwasowości gleby oraz jako źródło składników odżywczych - wapnia i magnezu. Oba pierwiastki są kluczowe dla prawidłowego wzrostu roślin i zwiększenia plonów. Produkty wapiennicze pozwalają na lepsze wykorzystanie areału produkcyjnego oraz zniwelowanie wpływu intensywnego rolnictwa (nawozów mineralnych) na środowisko np. zanieczyszczenie wód gruntowych.

Oxyfertil® to światowa marka nawozów wapniowych doglebowych firmy Lhoist.  www.oxyfertil.com

Nawożenie

Żyzność gleby jest uzależniona przede wszystkim od współdziałania składników mineralnych i organicznych gleby w połączeniu z jej właściwą strukturą dla zapewnienia optymalnych stosunków powietrzno-wodnych. Można w sposób racjonalny zapewnić poprawę struktury gleby poprzez zastosowanie odpowiednich produktów doglebowych w rolnictwie - wapna nawozowego. Skutkiem tego jest poprawa równowagi chemicznej w glebie i jej życia biologicznego. Dzięki kontroli poziomu zakwaszenia warstwy uprawnej gleby i poprzez stosowanie produktów oparych na wapniu i dolomicie, można również zwiększyć poziom pobierania składników nawozowych przez rośliny.

W leśnictwie produkty bazujące na dolomicie są wykorzystywane do stymulacji procesu fotosyntezy. Trwające badania terenowe i inne formy współpracy pomiędzy specjalistami firmy Lhoist i naukowcami umożliwiają ciągły rozwój i opracowywanie nowych produktów i technologii stosowanych w rolnictwie i leśnictwie.