Nasze potrzeby

Procesy produkcji wapna i minerałów można podzielić na trzy główne kategorie odpowiadające rynkom dostawców, z których usług Lhoist korzysta regularnie:

 

 

 

 


 

Główne kategorie zakupów

Kopalnie

Produkty i usługi wykorzystywane podczas wydobycia kamienia wapiennego, dolomitu i minerałów:

 • sprzęt ciężki
 • sprzęt i materiały eksploatacyjne wykorzystywane w kopalniach
 • usługi realizowane na kopalni (usuwanie nadkładu, prace strzałowe, obsługa kopalni itp.)
 • materiały wybuchowe
 • środki smarne
 • olej napędowy

Zakłady

Produkty i usługi wykorzystywane podczas przetwarzania kamienia wapiennego i produktów mineralnych, w tym paliwa wykorzystywane podczas kalcynacji wydobytych produtów.

 • duże zasoby i materiały eksploatacyjne: przygotowanie kamienia, kalcynacja, przesiewanie, mielenie, uwadnianie
 • paliwa i energetyka: kopalne źródła energii, paliwa odnawialne, energia elektryczna
 • usługi związane z produkcją (inżynieria, budowa obiektów kubaturowych, konserwacja itp.)
 • sprzęt/oprogramowanie do sterowania urządzeniami i procesami
 • usługi związane z materiałami ogniotrwałymi i wykładzinami
 • dodatki chemiczne
 • praca tymczasowa
 • pakowanie

Zarząd Grupy

produkty i usługi wykorzystywane poza procesem obróbki (prace badawczo-rozwojowe oraz SG&A)*

 • produkty i usługi związane z technologią informacyjną (IT)
 • usługi korporacyjne (finanse, kadry, usługi prawne, marketing itp.)
 • podróże i flota samochodowa
 • sprzęt laboratoryjny i materiały eksploatacyjne

* SG&A: koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne

Jeśli chcą Państwo razem z firmą Lhoist tworzyć nową wartość, proszę skontaktować się z nami