C S R

16 Kwiecień 2018

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) nieodłącznym elementem Strategii Biznesowej Grupy Lhoist Europa Centralna. Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym z ponad 125-letnim doświadczeniem. Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy w połączeniu z Filozofią wywodzącą się z rodzinnych tradycji Grupy, przekładamy na świadome i odpowiedzialne działania. Przywiązujemy wielką wagę do dbałości o środowisko naturalne oraz ludzi żyjących w pobliżu miejsc, w których prowadzimy swoją działalność i przetwarzamy minerały. Staramy się żyć w jak najlepszej symbiozie z otaczającą nas przyrodą, dlatego nieustannie podejmujemy działania proekologiczne. Naszym celem jest bycie zawsze dobrym sąsiadem. Działamy subtelnie, usiłując aktywnie wspierać interesy społeczeństwa i rozpowszechniać pomysły promujące poprawę jakości życia. Jesteśmy dumni z przyjętej w maju 2017 strategii działania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Stworzyliśmy ją m.in. w oparciu o szereg konsultacji z lokalną społecznością, miejscowymi władzami, szkołami oraz instytucjami ważkimi dla ochrony środowiska. Jest dla nas niezwykle ważne, że możemy podejmować wspólnie wypracowane działania, a tym samym budować dialog i trwałe relacje z najbliższym nam otoczeniem. Dziękujemy jednocześnie za zaufanie i otwartość! Najważniejsze obszary działania CSR w Grupie Lhoist Europa Centralna to: • ochrona środowiska • edukacja • lokalne społeczeństwo (w tym: promocja zdrowego trybu życia, wspieranie klubów sportowych oraz różnego rodzaju organizacji użyteczności publicznej) Posiadamy 9 zakładów rozlokowanych na terenie Polski, Czech i Słowacji. W obrębie każdego z zakładów podjęliśmy szereg ciekawych inicjatyw. Oto niektóre z ich: Ochrona środowiska • współudział w budowie parku w Otmicach • budowa tężni w Tarnowie Opolskim • zadbanie o siedliska ptaków w okolicach kopalni w Bukowej Edukacja • wyposażenie klasy informatycznej szkoły podstawowej w Bukowej Zdrowy tryb życia • inwestujemy w rozwój klubów piłkarskich: „Bukowia” w Bukowej , „Orzeł” i „Budowlani” w Wojcieszowie, LZS Fiorentina Nakło • ufundowaliśmy siłownię zewnętrzną w Wojcieszowie